Công trình

văn bản đề nghị nghiệm thu công trình

Mẫu công văn yêu cầu nghiệm thu công trình được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực xây dựng nhằm kiểm tra chất lượng gói thầu, khối lượng công việc đã hoàn thành. Việc nghiệm thu công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định chất lượng công trình, thanh toán hợp đồng theo quy định.

quy trinh thuc hien viec nghiem thu
Biểu mẫu nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định

==>>CLICK TẢI MẪU CÔNG VĂN YÊU CẦU NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH

Đang xem: văn bản đề nghị nghiệm thu công trình

Quy định nghiệm thu công trình xây dựng

Quy trình nghiệm thu công trình là kiểm định, thu nhận và kiểm tra công trình sau khi xây dựng. Đây được hiểu là kiểm tra chất lượng công trình sau khi xây để đưa vào sử dụng.

Quá trình nghiệm thu được thực hiện bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền dựa vào bản vẽ và các số đo chất lượng công trình đã được thi công từ đó có các quyết định công trình có đủ chất lượng, kỹ thuật để được đưa vào sử dụng hay không.

Đáng xem: kinh nghiệm quyết toán công trình xây dựng

Việc nghiệm thu công trình rất quan trọng trong từng giai đoạn thực hiện công việc xây dựng công trình, quyết định đến việc công trình có được đưa vào sử dụng, khai thác hay không. Cùng với đó là xác định trách nhiệm của mỗi bên trong hợp đồng tiến hành xây dựng công trình theo quy định của pháp luật

bien ban nghiem thu cong trinh xay dung
Các bước tiến hành thủ tục nghiệm thu công trình xây dựng

Những tiêu chuẩn kỹ thuật của việc nghiệm thu công trình xây dựng tuân thủ theo quy định tại Nghị định 15/2013/NĐ-CP.

Những lưu ý khi tiến hành nghiệm thu công trình xây dựng

Để có biên bản nghiệm thu chặt chẽ, ngoài việc làm đúng giấy phép xây dựng được phê duyệt, trong lúc thực hiện, thường có nhật ký thi công để theo dõi tiến độ và chất lượng công trình.

Từ khi làm nền móng, xây phần thô, phần hoàn thiện cho đến theo dõi hệ thống cấp thoát nước và chạy đường điện đều phải được thể hiện trong nhật ký. Và đây là cơ sở để các bên xác nhận vào “Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng”.

Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng được lập cho từng công việc xây dựng hoặc lập chung cho nhiều công việc xây dựng của một hạng mục công trình theo trình tự thi công, bao gồm các nội dung:

 • Tên công việc được nghiệm thu;
 • Thời gian và địa điểm nghiệm thu;
 • Thành phần ký biên bản nghiệm thu;
 • Kết luận nghiệm thu (chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc tiếp theo; yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc đã thực hiện và các yêu cầu khác, nếu có);
 • Chữ ký, họ và tên, chức vụ của người ký biên bản nghiệm thu;
 • Phụ lục kèm theo (nếu có).

Quan trọng: quản lý chất lượng thi công công trình

Tham khảo: Hợp đồng nguyên tắc trong lĩnh vực xây dựng

Việc nghiệm thu công việc xây dựng phải dựa trên những căn cứ được quy định tại Điều 27 Nghị định 46/2015/NĐ-CP như sau:

co quan co tham quyen tien hanh nghiem thu cong trinh
Công trình được nghiệm thu đủ điều kiện đưa vào sử dụng theo quy định
 • Căn cứ vào kế hoạch thí nghiệm, kiểm tra đối với các công việc xây dựng và tiến độ thi công thực tế trên công trường, người giám sát thi công xây dựng công trình và người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng để chuyển bước thi công.
 • Kết quả nghiệm thu được xác nhận bằng biên bản cho một hoặc nhiều công việc xây dựng của một hạng mục công trình theo trình tự thi công.
 • Người giám sát thi công xây dựng công trình phải căn cứ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng, các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình thi công xây dựng có liên quan đến đối tượng nghiệm thu để kiểm tra các công việc xây dựng được yêu cầu nghiệm thu.
 • Người giám sát thi công xây dựng phải thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng và xác nhận bằng biên bản, tối đa không quá 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo nghiệm thu công việc xây dựng để chuyển bước thi công của nhà thầu thi công xây dựng.
 • Trường hợp không đồng ý nghiệm thu phải thông báo lý do bằng văn bản cho nhà thầu thi công xây dựng.

Tham khảo:

 • Quy trình giải quyết tranh chấp thương mại
 • Giải quyết tranh chấp thương mại tại trọng tài thương mại

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi liên quan đến hoạt động nghiệm thu công trình xây dựng. Mọi thắc mắc xin liên hệ hotline để được tư vấn chi tiết và cụ thể.

Scores: 4.87 (21 votes)

Danh mục: Công trình
Nguồn: https://cafekientruc.com

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button