Công trình

tờ trình xin mua công cụ hỗ trợ

Khi muốn xin kinh phí để thực hiện một công việc nào đó thì cần phải có tờ trình gửi lên cơ quan cấp trên xin ý kiến. Vậy tờ trình cần có những nội dung gì, cách viết như thế nào, nội dung sau đây của Luật Hoàng Phi sẽ cung cấp tờ trình xin kinh phí mới nhất.

Tờ trình xin kinh phí là gì?

Tờ trình xin kinh phí là văn bản được sử dụng để trình bày về một sự việc hay đề xuất cấp trên phê chuẩn một chủ trương, giải pháp nào đó để xin ý kiến chỉ đạo.

Đang xem: tờ trình xin mua công cụ hỗ trợ

Tờ trình xin kinh phí được sử dụng rất phổ biến trong các cơ quan, tổ chức vì nhu cầu sử dụng tiền trong các hoạt động chung là thường xuyên, liên tục. Những công việc chung thì cá nhân sẽ không tự bỏ tiền ra mà viết tờ trình để xin kinh phí từ cấp có thẩm quyền.

Tờ trình xin kinh phí thường được sử dụng với những mục đích khác nhau ví dụ như là đề xuất với cấp trên để mua trang thiết bị chung, mua văn phòng phẩm hoặc các thiết bị khác để tổ chức sự kiện,…

Tu nhiên chỉ trong những trường hợp thật sự cần thiết thì đơn vị, tổ chức mới được làm tờ trình và không phải tờ trình nào khi gửi lên cấp trên cũng được phê duyệt mà cần phải trải qua nhiều giai đoạn, thủ tục để kiểm tra, đánh giá những nội dung được nêu trong tờ trình.

Ở nội dung tiếp theo của bài viết sẽ cung cấp những thông tin cần có trong tờ trình xin kinh phí mới nhất.

Mẫu tờ trình xin kinh phí mới nhất

Hiện nay chưa có văn bản nào quy định cụ thể về mẫu tờ trình xin kinh phí tuy nhiên ở mục này sẽ nêu những nội dung cần có trong tờ trình xin kinh phí mới nhất.

Tương tự như các văn bản khác ở tờ trình xin kinh phí cũng bao gồm có quốc hiệu tiêu ngữ. Ở phía trên góc phải là tên cơ quan, số tờ trình; phía góc trái là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập-Tự do-Hạnh phúc; ngày tháng năm viết tờ trình.

Tên tờ trình: TỜ TRÌNH Về việc…….

Tiếp theo là phần Kính gửi:…..

Nêu ra những căn cứ lập tờ trình xin kinh phí

Nội dung của tờ trình: Trong phần này cần nêu rõ được lý do làm tờ trình, mục đích sử dụng kinh phí, đưa ra ý kiến đề xuất, kiến nghị cấp trên cho phép, hỗ trợ tạo điều kiện cho đề xuất được thực hiện.

Ví dụ: Căn cứ theo quyết định….của công ty; Căn cứ theo tình hình thực tế:….

Nhằm mục đích….trình lên….xin chủ trương được sử dụng kinh phí vào:….kính đề nghị ban lãnh đạo công ty tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí….(nêu cụ thể khoản mục chi phí, số lượng, đơn giá theo dự tính, thành tiền); tổng kinh phí là bao nhiêu tiền. Sau đó người đề xuất ký và ghi rõ họ tên.

Khi viết tờ trình để xin kinh phí cần phải lưu ý những nội dung như sau:

– Tờ trình xin kinh phí cần được trình bày rõ ràng, sạch sẽ, dễ nhìn và có bố cục hợp lý;

– Ngôn ngữ được sử dụng trong tờ trình xin kinh phí phải thống nhất, dễ hiểu;

– Nội dung thông tin cung cấp trong tờ trình cần phải chính xác, thuyết phục, có sự phân tích và lập luận để làm nổi bật đề xuất. Các luận cứ đưa ra trong tờ trình xin kinh phí phải có sự chọn lọc và có độ tin cậy cao;

Mẫu tờ trình xin kinh phí chung

Đáng xem: ngành kiến trúc công trình thi khối nào

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH XIN KINH PHÍ

V/v xin kinh phí để thực hiện……………………

Kính gửi: – Ban lãnh đạo công ty/người đứng đầu cơ quan, tổ chức……………….

Căn cứ theo Quyết định ……………………………………………… của Công ty.

Căn cứ theo tình hình thực tế theo khảo sát và đánh giá…………………….

Nhằm mục đích …………………………………………, [Tên đơn vị hoặc phòng ban] xin trình lên ………………………… xin chủ trương được sử dụng kinh phí vào:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

[Tên phòng ban/đơn vị] kính đề nghị Ban lãnh đạo Công ty tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí……………………………:

STT Công việc cần thực hiện Số lượng Đơn giá (dự tính) chi phí thực hiện Thành tiền 1 2 3

Tổng kinh phí là: ……………………………… (Ghi chữ)

Kính mong nhận được sự chấp thuận từ Ban lãnh đạo Công ty

Ngày ………. tháng ………. năm ……..

Người đề xuất

(Ký rõ họ tên)

Mẫu tờ trình xin kinh phí mua sắm trang thiết bị giáo dục

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ………

TRƯỜNG ………………

Quan trọng: hành lang bảo vệ công trình giao thông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: ……../………. …………., ngày…..tháng….năm…..

TỜ TRÌNH Về việc xin kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ giáo dục

Kính gửi: – Phòng Giáo dục và Đào tạo

– Phòng Tài chính – Kế hoạch

– Chủ tịch UBND huyện ……………..

– Căn cứ quyết định số …../QĐ-PGD&ĐT ngày…..tháng…..năm……. của trưởng phòng Phòng GD&ĐT ……………………………. về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm ……..

– Căn cứ vào tình hình thực tế tại trường Trung học sơ sở ABC;

Do nhu cầu cấp thiết cần phải mua sắm thiết bị, cơ sở vật chất để phục vụ công tác giảng dạy năm học 2021-2022

Trường Trung học cơ sở ABC kính trình đến Phòng giáo dục và đào tạo huyện ……………………, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện ………………… xin chủ trương sử dụng kinh phí sự nghiệp giáo dục năm …………………. thực hiện mua sắm thiết bị, cơ sở vật chất cụ thể như sau:

– 20 bộ máy vi tính x 7.000.000đ/bộ = 140.000.000đ

– 20 bộ bàn ghế x 1.500.000 đ/bộ = 30.000.000đ

– 01 Ổn áp 10KVA x 6.000.000 đ/cái = 6.000.000đ

– Wifi + dây kết nối = 9.000.000đ

Tổng cộng: 185.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám lăm triệu đồng)

Rất mong sự xem xét chấp thuận của Phòng giáo dục và đào tạo huyện ………………………, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện …………

HIỆU TRƯỞNG

Ngoài ra kèm theo tờ trình có thể cung cấp thêm các tài liệu tham khảo để tăng độ tin tưởng và sức thuyết phục cho vấn đề cần trình bày trong tờ trình.

Quý vị có thể tham khảo mẫu sau đây:

Mẫu tờ trình xin kinh phí mới nhất

Bài viết trên của Luật Hoàng Phi đã giải thích tờ trình xin kinh phí là gì và những nội dung cần có trong tờ trình xin kinh phí mới nhất.

Danh mục: Công trình
Nguồn: https://cafekientruc.com

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button