Công trình

tiêu chuẩn thiết kế công trình dân dụng

Để tìm được những tài liệu hay, chi tiết thì các bạn hay đến với Rdone nhé. Các bạn sẽ tìm thấy một kho tài liệu xây dựng hay, hữu ích nhất đó. Hôm nay để giúp mọi người tìm kiếm tài liệu dễ dàng hơn. Chúng tôi tổng hợp lại cho các bạn những tiêu chuẩn xây dựng hay dùng nhất để thi công các công trình. Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để tìm được những tiêu chuẩn mà mình đang cần nhé.

TCVN 9398-2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – Tiêu chuẩn xây dựng

tiêu chuẩn xây dựng

Đang xem: tiêu chuẩn thiết kế công trình dân dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật về đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ lớn và trắc địa công trình. Để cung cấp các dữ liệu chuẩn xác dùng trong thiết kế và thi công xây lắp. Giúp kiểm định, giám sát chất lượng các công trình xây dựng. => Tiêu chuẩn 1

TCVN 9395-2012: Tiêu chuẩn thiết kế cọc khoan nhồi tiêu chuẩn xây dựng

Áp dụng cho thi công và nghiệm thu cọc khoan nhồi bê tông cốt thép đường kính lớn hơn hoặc bằng 60 cm. Trừ những công trình có điều kiện địa chất đặc biệt như vùng có hang các-tơ, mái đá nghiêng. => Tiêu chuẩn 2

TCVN 9381-201: Đánh giá mức độ nguy hiểm kết cấu nhà – Tiêu chuẩn xây dựng

Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình

Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà. Kết quả đánh giá phục vụ cho việc sửa chữa, cải tạo hoặc tháo gỡ. Nhằm đảm bảo an toàn sử dụng. =>Tiêu chuẩn 3

Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc: TCVN 10304-2014

tiêu chuẩn xây dựng

Tiêu chuẩn này được áp dụng để thiết kế móng cọc của nhà. Và các công trình xây dựng mới hoặc công trình cải tạo xây dựng lại.Tiêu chuẩn này không áp dụng để thiết kế móng cọc của công trình xây dựng trên đất đóng băng vĩnh cửu, móng máy chịu tải trọng động cũng như trụ của các công trình khai thác dầu trên biển và các công trình khác trên thềm lục địa.=>Tiêu chuẩn 4

Tiêu chuẩn thí nghiệm PIT-TCVN 9397-2012: Kiểm tra khuyết tật

tiêu chuẩn xây dựng

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho cọc móng của công trình xây dựng. Phương pháp động biến dạng nhỏ được áp dụng để phát hiện khuyết tật trên cọc đơn. Chế tạo bằng bê tông cốt thép hoặc bằng thép, hạ theo phương thẳng đứng hoặc xiên. Không áp dụng cho cừ ván thép và cho cọc có trên một mối nối và cọc có đường kính tiết diện lớn hơn 1,5m. Không áp dụng để đánh giá sức chịu tải của cọc. =>Tiêu chuẩn 5

Quy phạm kĩ thuật an toàn trong xây dựng TCVN 5308-1991

tiêu chuẩn xây dựng

Áp dụng chung cho tất cả các tổ chức quốc doanh và ngoài quốc doanh thuộc mọi ngành kinh tế có làm công tác xây dựng.=> Tiêu chuẩn 6

Phương pháp xác định cường độ nén TCVN 3118-1993

tiêu chuẩn xây dựng

TCVN 3118-1993 quy định phương pháp xác định cường độ chịu nén của bê tông nặng. =>Tiêu chuẩn 7

Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình TCVN 9362-2012

tiêu chuẩn xây dựng Tiêu chuẩn này được dùng để thiết kế nền nhà và công trình. Và không dùng để thiết kế nền của công trình thủy lợi, cầu đường, sân bay, móng cọc. Hay những công trình nền móng chịu tải trọng động.=> Tiêu chuẩn 8

Thí nghiệm nén lún của nền đất theo TCVN 4200-2012

Bạn nên xem: quy trình thi công epoxy tự san phẳng

tiêu chuẩn xây dựng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định tính nén lún (trong điều kiện không nở hông) của đất loại cát và đất loại sét. Có kết cấu nguyên trạng hoặc không nguyên trạng, ở độ ẩm tự nhiên hoặc bão hòa nước, trong phòng thí nghiệm dùng trong xây dựng.=>Tiêu chuẩn 9

Khảo sát địa kỹ thuật nhà cao tầng -TCVN 9363-2012 chuẩn

tiêu chuẩn xây dựng

Tiêu chuẩn này là cơ sở để lập phương án khảo sát địa kỹ thuật phục vụ thiết kế và thi công nền móng nhà cao tầng. =>Tiêu chuẩn 10

TCVN 4419-1987: Tiêu chuẩn khảo sát xây dựng

tiêu chuẩn xây dựng

Tiêu chuẩn này qui định những yêu cầu chung cho các loại công tác khảo sát trắc địa, địa chất công trình và khí tượng thủy văn để. Khi khảo sát nguồn cung cấp vật liệu xây dựng, cải tạo thổ nhưỡng, địa thực vật, vệ sinh phòng bệnh, … Ngoài việc tuân theo các quy định trong tiêu chuẩn này. Còn phải thực hiện theo các tiêu chuẩn và quy phạm khảo sát của các chuyên ngành tương ứng. =>Tiêu chuẩn 11

TCVN 9364-2012 nhà cao tầng – kỹ thuật đo đạc trong thi công

tiêu chuẩn xây dựng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc kiểm tra và nghiệm thu từng giai đoạn. Trong quá trình xây dựng cho đến khi sử dụng công trình sau này. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc đo đạc biến dạng trong quá trình xây dựng các công trình cao tầng. Các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và tham khảo cho các công trình thấp tầng. =>Tiêu chuẩn 12

Tiêu chuẩn TCVN 5574-2018 : Thiết kế nkết cấu BT và BTCT

tiêu chuẩn xây dựng

TCVN 5574-2018 được xây dựng trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn của Liên bang Nga SP 63.13330.2012 và các sửa đổi năm 2016. =>Tiêu chuẩn 13

Tiêu chuẩn TCVN 9360-2012: Xác định độ lún công trình chuẩn

tiêu chuẩn xây dựng

Tiêu chuẩn này áp dụng để đo và xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp. Bằng phương pháp đo cao hình học. Các công trình xây dựng thuộc những đối tượng sau đây đều phải tiến hành đo và xác định độ lún.=>Tiêu chuẩn 14

Tiêu chuẩn TCVN 5573-2011 :Kết cấu gạch đá, gạch đá cốt thép

tiêu chuẩn xây dựng

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới. Thiết kế xây dựng sửa chữa và cải tạo các ngôi nhà và công trình làm bằng kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép. Khi thiết kế kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép cho các loại kết cấu đặc biệt hoặc ở những nơi có điều kiện sử dụng đặc biệt. Ngoài việc thực hiện theo các yêu cầu của tiêu chuẩn này. Chúng ta cần xét đến những yêu cầu bổ sung phù hợp với các qui định khác.=>Tiêu chuẩn 15

Tiêu chuẩn kết cấu bê tông cốt thép TCVN 5574-2012 – Tiêu chuẩn xây dựng

Tổng hợp 20 tiêu chuẩn xây dựng được sử dụng nhiều nhất - RDONE

Quan trọng: quản lý chất lượng thi công công trình

Tiêu chuẩn này thay thế cho tiêu chuẩn TCXDVN 356-2005. Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép của nhà và công trình có công năng khác nhau. Làm việc dưới tác động có hệ thống của nhiệt độ trong phạm vi không cao hơn +500C và không thấp hơn -700C. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thiết kế các kết cấu. Bê tông và BTCT làm từ bê tông nặng, bê tông nhẹ, bê tông hạt nhỏ,… cũng như bê tông tự ứng suất. => Tiêu chuẩn 16

Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép TCVN 5575-2012

Tổng hợp 20 tiêu chuẩn xây dựng được sử dụng nhiều nhất - RDONE

Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế kết cấu thép các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp. Tiêu chuẩn này không dùng để thiết kế các công trình giao thông, thủy lợi như các loại cầu, công trình trên đường, cửa van, đường ống. =>Tiêu chuẩn 17

Tiêu chuẩn thiết kế bê tông cốt thép TCVN 198-1997Tổng hợp 20 tiêu chuẩn xây dựng được sử dụng nhiều nhất - RDONE

Tiêu chuẩn này có đề cập tới những yêu cầu về kiến thức cơ bản nhất. Phục vụ cho công tác thiết kế kết cấu BTCT cho các nhà cao tầng có chiều cao không quá 75m trở lên. Được xây dựng trên lãnh thổ Việt cafekientruc.comêu chuẩn này tôn trọng các tiêu chuẩn hiện hành : “Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép (TCVN 5574:1991”). Và “Tiêu chuẩn thiết kế – Tải trọng và tác động (TCVN 2737 : 1995)”. => Tiêu chuẩn 18

Tính toán động đất theo TCVN 9386:2012

Tổng hợp 20 tiêu chuẩn xây dựng được sử dụng nhiều nhất - RDONE

TCVN 9386:2012: Thiết kế công trình chịu động đất được biên soạn trên cơ sở chấp nhận Eurocode 8. Được bổ sung hoặc thay thế các phần mang tính đặc thù cho phù hợp với Việt Nam.=>Tiêu chuẩn 19

Tiêu chuẩn Châu Âu (Eurocode)- Tiêu chuẩn xây dựngTổng hợp 20 tiêu chuẩn xây dựng được sử dụng nhiều nhất - RDONE

Hệ thống tiêu chuẩn Châu Âu (Eurocode) là một bộ tiêu chuẩn về thiết kế kết cấu công trình. Được Uỷ ban Tiêu chuẩn hoá Châu Âu (CEN) ban hành. Để áp dụng chung cho các nước thuộc Liên minh châu Âu EU. Đang được nhiều nước trên thế giới đưa vào sử dụng.=> Tiêu chuẩn 20

Trên đây là 20 tiêu chuẩn hay dùng trong xây dựng đã được chúng tôi tổng hợp lại gửi đến cho các bạn.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi. Chúc các bạn thành công!

Ngoài ra còn rất nhiều tài liệu hay khác tại Rdone

Các tài liệu liên quan:

Tiêu chuẩn tải trọng tác động TCVN 2737-1995 hay nhất

Tính toán ổn định dầm thép theo Eurocode [Mới nhất]

QCVN 08:2009/BXD Công trình ngầm đô thị đầy đủ

QCVN 03-2012/BXD: Nguyên tắc phân loại phân cấp công trình

Quy phạm kĩ thuật an toàn trong xây dựng TCVN 5308-1991

Danh mục: Công trình
Nguồn: https://cafekientruc.com

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button