Công trình

thuyết trình công nghệ bài 23 lớp 12

1.1.1. Nguồn điện ba pha.

 • Để tạo ra dòng điện xoay chiều ba pha dùng máy phát điện xoay chiều ba pha

Sơ đồ máy phát điện xoay chiều ba pha.

a. Cấu tạo máy phát điện ba pha:

 • Stato: 3 cuộn dây AX, BY, CZ giống nhau, có cùng số vòng dây đặt lệch 1200 trong không gian.

  • Dây quấn pha A ký hiệu là AX.

  • Dây quấn pha B ký hiệu là BY.

  • Dây quấn pha C ký hiệu là CZ.

  • X, Y, Z: Điểm cuối pha.

  • A, B, C: Điểm đầu pha.

 • Roto: Nam châm điện.

b. Nguyên lí làm việc:

 • Khi nam châm quay đều, trong giây cuốn mỗi pha xuất hiện suất điện động xoay chiều một pha.

 • Vì 3 cuộn dây giống nhau đặt lệch 1200 nên suất điện động các pha bằng nhau và lệch pha nhau một góc (frac{2pi }{3}) .

1.1.2. Tải ba pha.

Mạch điện ba pha không liên hệ

 • Mạch điện ba pha không liên hệ : Mỗi pha của nguồn điện nối riêng rẽ với mỗi pha của tải, thực tế ít sử dụng.

 • Thường có 2 cách nối:

  • Nối tam giác: Điểm đầu pha này nối với điểm cuối pha kia.

  • Nối hình sao: Nối chung 3 điểm cuối X, Y, Z thành điểm trung tính.

1.2.1. Cách nối nguồn điện ba pha.

 • Nối tam giác

 • Nối hình sao

  • Nối sao không có dây trung tính.

  • Nối sao có dây trung tính.

1.2.2. Cách nối tải ba pha.

-Sơ đồ SGK hình 23.6-

1.3.1. Sơ đồ mạch điện ba pha.

a. Khái niệm:

 • Dây pha: Nối điểm đầu của nguồn (A,B,C) đến các tải

 • Dây trung tính: Nối từ điểm trung tính của nguồn đến điểm trung tính của tải

 • Điện áp dây: Điện áp giữa 2 dây pha.(Ud)

 • Quan trọng: quy trình công bố sản phẩm mỹ phẩm

  Điện áp pha: Điện áp giữa điểm đầu và điểm cuối một pha.(Up)

 • Dòng điện dây: Dòng điện trên dây pha. (Id)

 • Dòng điện pha: Dòng điện trong mỗi pha. (Ip)

 • Dòng điện trung tính: (Io)

b. Nguồn nối hình sao, tải nối hình sao.

Sơ đồ mạch điện ba pha nguồn và tải nối hình sao.

c. Nguồn và tải nối hình sao có dây trung tính.

Sơ đồ mạch điện ba pha có dây trung tính.

d. Nguồn nối hình sao, tải nối hình tam giác.

Sơ đồ mạch điện ba pha nguồn nối hình sao, tải nối hình tam giác.

1.3.2. Quan hệ giữa đại lượng dây và pha.

Xét với tải ba pha đối xứng:

a. Khi nối hình sao:

({I_d} = {I_p},{U_d} = sqrt 3 {U_p})

b. Khi nối hình tam giác:

({I_d} = sqrt 3 {I_p},{U_d} = {U_p})

 • Tạo ra 2 trị số điện áp khác nhau.

 • Điện áp pha trên các tải hầu như vẫn giữ được bình thường, không vượt quá giá trị định mức

  Danh mục: Công trình
  Nguồn: https://cafekientruc.com

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button