Phần mềm

PHẦN MỀM THIẾT KẾ ĐƯỜNG Ô TÔ QUANG HUY Tổng giám đốc Thạc sĩ Nguyễn Huy Hoàng

Qua quá trình nhập trắc ngang trên ta đã có trắc dọc tự nhiên rồi tuy nhiên chưa đầy đủ do đó ta nhấn F5 chuyển qua phần giao diện Trắc Dọc để bổ sung cáccọc trên trắc dọc và nhập góc chuyển hướng là xong.

1. Chèn them cọc trên trắc dọc :

Đang xem: thiet ke duong quang huy

Bạn vào menu “Trắc Dọc -> Đường Tự Nhiên-> Tạo Đường Tự Nhiên Có Điều Chỉnh”.

Sau đó kích chuột trái vào màn hình gần vị trí cao độ tự nhiên mình muốn chèn, hộp thoại se xuất hiện như sau :

Ta chỉ cần sửa lý trình (Tọa độ X), sửa cao độ (Tọa độ Y), thêm tên cọc rồi nhấn OK làxong.

Quan trọng: Game Yu-Gi-Oh! Power of Chaos Offline tất cả các phiên bản > FreeShareVN

2. Sửa cọc trên trắc dọc :

Bạn vào menu “Trắc Dọc -> Đường Tự Nhiên-> Sửa Đường Tự Nhiên”. Lúc này trên màn hình xuất hiện các ô màu trắng,bạn kích vào những ô màu trắng cần sửa.

3. Xóa cọc trên trắc dọc :

Bạn vàomenu “Trắc Dọc -> Đường Tự Nhiên-> Xóa Đường Tự Nhiên”. Lúc này trên màn hình xuất hiện các ô màu trắng,bạn kích vào những ô màu trắng cần xóa.

Đáng xem: xem thông tin người chơi lol

4. Nhập góc chuyển hướng (đường cong nằm) :

Bạn vàomenu “Trắc Dọc -> Đường Cong Nằm-> Tạo Đường Cong Nằm Có Điều Chỉnh”.

Sau đó kích chuột trái vào màn hình gần vị trí đường cong mình muốn chèn, hộp thoại sẽ xuất hiện như sau :

  1. Vào ô “Lý trình tại phân giác” để nhập lý trình.
  2. Vào “Bán kính đường cong” để nhập R.
  3. Vào “Góc đường cong” để nhập góc chuyển hướng (nhập theo quy ước Độ, phút, giây) rồi nhấn OK là xong.
  4. Các phần khác dùng để thiết kế siêu cao mở rộng, bạn nào mới sử dụng chưa cần nghiên cứu tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn ở phần sau.

Đến đây các bạn đã nắm cơ bản về nhập số liệu khảo sát, các bạn nhấn F5 chuyển qua các giao diện để xem.

Danh mục: Phần mềm
Nguồn: https://cafekientruc.com

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button