Công trình

quy trình phúc khảo bài thi công chức

Dưới đây là một số quy định cần biết nếu thí sinh có ý định làm thủ tục phúc khảo thi công chức.

Chỉ được phúc khảo với trường hợp thi viết

Từ năm 2019, cách thức thi tuyển công chức có nhiều thay đổi theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP. Cụ thể, thí sinh phải trải qua 02 vòng với các hình thức thi khác nhau. Tuy nhiên, không phải với hình thức nào thí sinh cũng được quyền phúc khảo.

Đang xem: quy trình phúc khảo bài thi công chức

– Ở vòng 1: Nếu thi trắc nghiệm trên máy tính thì thí sinh không được thực hiện phúc khảo; chỉ được phúc khảo với hình thức thi trên giấy.

– Ở vòng 2: Nếu thi theo hình thức phỏng vấn thì không thực hiện phúc khảo. Chỉ phúc khảo nếu thi theo hình thức thi viết.

Căn cứ: Khoản 4 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

Hướng dẫn thủ tục phúc khảo thi công chức 2019

Chỉ thực hiện phúc khảo với các bài thi viết (Ảnh minh họa)

Thời hạn nộp đơn phúc khảo thi công chức

– Ở vòng 1: Thí sinh phải nộp đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có thông báo kết quả điểm thi trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức;

Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt, thời hạn trên có thể kéo dài thêm không quá 15 ngày.

– Ở vòng 2: Thí sinh phải nộp đơn đề nghị phúc khảo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày niêm yết công khai kết quả vòng 2.

Căn cứ: Khoản 4, khoản 10 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

Thời điểm biết kết quả phúc khảo thi công chức

– Nếu phúc khảo ở vòng 1: Thí sinh được biết kết quả phúc khảo chậm nhất 15 ngày, sau ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo.

Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt, thời hạn trên có thể kéo dài thêm không quá 15 ngày.

Bạn nên xem: thẩm quyền phá dỡ công trình xây dựng

– Nếu phúc khảo ở vòng 2: Thí sinh được biết kết quả phúc khảo chậm nhất là 15 ngày, sau ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo.

Căn cứ: Khoản 4, khoản 10 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

Mẫu Đơn xin phúc khảo thi công chức

Hiện nay, các văn bản hiện hành quy định thi tuyển công chức không ban hành kèm theo Mẫu Đơn xin phúc khảo. Do đó, có thể tham khảo mẫu đơn sau đây của LuatVietnam.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –

…, ngày …tháng … năm…

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO

Kính gửi: Hội đồng tuyển dụng công chức …….

Tên tôi là: …………………………………………. Nam, nữ: ………… Ngày sinh: ………………………………………………………….

Thường trú: ………………………………………………………..

Điện thoại liên lạc: ………………………………………………

Tốt nghiệp trường: …………………………….. Trình độ: …………… Chuyên ngành: …………

Đơn vị dự tuyển: ………………………………………………………………………………………….

Bạn nên xem: phương trình điều chế n2 trong công nghiệp

SBD: ……………………………………………………….; Mã dự tuyển: …………………………….

Theo thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức…….năm…, kết quả điểm thi vòng 1 của tôi như sau:

Môn Kiến thức chung: …………..điểm.

Môn Ngoại ngữ: …………..điểm.

Môn Tin học: …………..điểm.

Với kết quả điểm thi như trên, tôi làm đơn đề nghị Hội đồng tuyển dụng xem xét và chấm phúc khảo bài thi cho tôi:

Môn …………………………

Môn …………………………

Môn………………………….

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

….., ngày….tháng…năm….

Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên)

Lan Vũ

Danh mục: Công trình
Nguồn: https://cafekientruc.com

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button