Phần mềm

phần mềm sap quản lý kho

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm SAP Business One – Hướng dẫn quản lý kho trong SAP Business One

Tài liệu tham chiếu:

Đang xem: phần mềm sap quản lý kho

 • Tài liệu lưu chuyển hàng hóa trong SAP Business One | Goods Movements
 • Tài liệu quản lý tồn kho trong SAP Business One | Warehouse Management
 • Quản lý kho theo vị trí trong SAP Business One | Bin Locations

Một module khá quan trọng trong SAP Business One Inventory, bài viết này sẽ hướng dẫn người dùng cách tăng/giảm hàng hóa trong kho và chuyển hàng hóa trong kho.

I/ Kiểm kho trong phần mềm SAP Business One

Để kiểm tra số lượng hàng tồn kho trong phần mềm SAP B1, người dùng vào Main Menu -> Inventory -> Item Master Data

Hình 1

Tại trường Item No. người dùng nhấn Tab và chọn mặt hàng cần kiểm tra trong danh sách List of Items, ở đây tôi chọn mã P0001 có tên là “Product 1”

Hình 2

Chọn sang tab Inventory Data để kiểm tra tồn kho của mặt hàng.

 • In Stock: số lượng tồn kho tại thời điểm hiện tại: 1,
 • Committed: số lượng đặt hàng chưa giao: 2000,
 • Ordered: số lượng đặt mua nhưng chưa nhận: 3000,
 • Available: lượng hàng khả dụng: 1001

Hình 3

II/ Nghiệp vụ điều chỉnh tăng kho (Good Receipt)

Vào Main Menu -> Inventory -> Inventory Transactions -> Goods Receipt

Hình 4

Nhấn Tab tại trường Item No. của cửa sổ Goods Receipt, chọn mặt hàng cần điều chỉnh tăng và nhấn Choose

Hình 5

Người dùng điền các thông tin cần thiết như số lượng tôi nhập thêm 110, nhập đơn giá tại trường Unit Price và chọn tài khoản đối ứng tăng bằng cách trỏ chuột ở ô Inventory OffsetIncrease Account và nhấn Tab

Bạn nên xem: Tải Recuva Pro 1.53 Full Crack Vĩnh Viễn mới nhất 2021

Hình 6

Và chọn tài khoản

Hình 7

Sau đó chúng ta kiểm tra lại sự thay đổi của mặt hàng trong kho bằng cách vào Main Menu -> Inventory -> Item Master Data, chọn tab Inventory Data của mặt hàng cần kiểm tra.

Ta thấy ở đây có 2 sự thay đổi là Instock đã tăng từ 1 thành 111 và Available tăng từ 1001 lên 1111

Hình 8

III/ Nghiệp vụ điều chỉnh giảm kho (Good Issue)

Tương tự như nghiệp vụ điều chỉnh tăng kho trong phần mềm SAP Business One, để thực hiện điều chỉnh giảm kho, người dùng vào Main Menu -> Inventory -> Inventory Transactions -> Goods Issue và chọn mã hàng cần giảm, ở đây tôi chọn tiếp mã P0001.

Hình 9

Điền các thông tin tương tự như nghiệp vụ tăng kho, ở đây tôi điều chỉnh số lượng giảm là 50

Hình 10

Vào Item Master Data để kiểm tra ta thấy số lượng In Stock đã giảm còn 61 và Available cũng giảm còn 1061

Hình 11

4/ Nghiệp vụ điều chỉnh chuyển kho

Người dùng vào Main Menu -> Inventory -> Inventory Transactions -> Inventory Transfer

Ở ví dụ này tôi tiếp tục sử dụng mã P0001

Đáng xem: Lên Đồ Tristana Mùa 6 Phiên Bản 5, Cách Chơi Tristana Mùa 11

Hình 12

Ví dụ này thực hiện nghiệp vụ chuyển kho nội bộ nên sẽ không điền thông tin Business Partner.

 • 1 – Nếu chuyển từ kho 1 sang kho 2 thì người dùng chỉ cần điền thông tin 1 lần
 • 2- Nếu chuyển từ kho 1 sang kho 2 và kho 4 thì người dùng có thể gọi 2 dòng Item No. cho 1 thành phẩm.

Ví dụ thực hiện nghiệp vụ chuyển kho nội bộ với sản phẩm “Product 1” từ kho 1 sang kho 2 số lượng 20 đơn vị và chuyển sang kho 4 số lượng 10 đơn vị.

Trong đó:

 • Item No.: Mã hàng hóa
 • Item Description: Tên hàng hóa
 • To Warehouse: Kho đến
 • From Warehouse: Kho đi
 • Quantity: Số lượng

Hình 13

Vào Item Master Data để kiểm tra thông tin của mã hàng người dùng có thể thấy:

 • Kho 1: In Stock giảm từ 61 còn 31
 • Kho 2: In Stock tăng từ 0 thành 20
 • Kho 4: In Stock tăng từ 0 thành 10

Hình 14

Kết luận các nghiệp vụ đã thực hiện trong bài hướng dẫn với mã hàng hóa là P0001 – Product 1, tồn kho thực tế ban đầu (In Stock) tại kho 1 (Warehouse 1) = 1

Nghiệp vụ điều chỉnh tăng kho số lượng 110 đơn vị:

 • Warehouse 1: In Stock = 1 + 110 = 111

Nghiệp vụ điều chỉnh giảm kho số lượng 50 đơn vị:

 • Warehouse 1: In Stock = 111 – 50 = 61

Nghiệp vụ điều chỉnh chuyển kho:

Kho đi: số lượng 30 đơn vị

 • Warehouse 1: In Stock = 61 – 30 = 31

Kho đến: số lượng 30 đơn vị

 • Warehouse 2: In Stock = 0 + 20 = 20
 • Warehouse 4: In Stock = 0 + 10 = 10

Các bạn có thể xem thêm tài liệu tham chiếu: Tài liệu quản lý kho trong SAP Business One – Goods Movement

Copyright VinaSystem 18/08/2017

Tài liệu hướng dẫn sử dụng SAP Business One

Đăng ký dùng thử SAP Business One

Tài liệu thi chứng chỉ SAP

Tìm hiểu lịch sử phần mềm SAP Business One

Danh mục: Phần mềm
Nguồn: https://cafekientruc.com

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button