Phần mềm

Review, hướng dẫn sử dụng, đánh giá và báo giá phần mềm kế toán G9 Accounting 2021

Review và báo giá phần mềm kế toán G9 Accounting
Review và báo giá phần mềm kế toán G9 Accounting

Đối với chủ sở hữu hoặc kế toán của doanh nghiệp thì lựa chọn phần mềm kế toán cho phù hợp với quy mô, tính chất doanh nghiệp của mình là điều vô cùng cần thiết. Phần mềm kế toán G9 Accounting là một trong các phần mềm kế toán doanh nghiệp, phù hợp với nhiều loại hình kinh doanh khác nhau, tích hợp nhiều phân hệ khác nhau, hỗ trợ công tác kế toán hiệu quả. Sau đây ACC sẽ “Review và báo giá phần mềm kế toán G9 Accounting 2021”

1. Giới thiệu về phần mềm kế toán G9 Accounting

 • G9 là công ty dịch vụ Công nghệ thông tin tại Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh là cung cấp các dịch vụ liên quan đến công nghệ thông tin, G9 đang dần trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu trong công đồng doanh nghiệp trong khối nhà nước và cá nhân, cung ứng triển khai các sản phầm phần mềm kế toán G9, hướng dẫn sử dụng cho khách hàng, nhân viên văn phòng.
 • G9 Accounting 2014 tích hợp nhiều phân hệ khác nhau hỗ trợ kiểm soát và theo dõi công tác kế toán và hoạt động mua bán hàng. phần mềm kế toán G9 giúp cho nhà quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh, chi phí phát sinh, hoạt động của nhân viên, doanh thu của nhà hàng, doanh nghiệp. Đặc biệt, đối với công tác kế toán, bạn có thể hạch toán được các chi phí, nguyên vật liệu, tính toán giá thành… tiện lợi hơn.
 • phần mềm kế toán G9 Accounting 2014 gồm các chức năng quản lý sau: theo dõi tình hình nhập xuất hàng hóa, tính toán giá thành sản phẩm, tổng hợp các chi phí và doanh thu. Các nhà hàng có thể quản lý được hệ thống tài sản chung, tài sản riêng của các bộ phận, lập các báo cáo thuế theo thời gian tháng, quý, năm…
 • G9 Accounting 2014 tích hợp các phân hệ cơ bản như tiền mặt, ngân hàng, mua hàng, bán hàng, phân hệ kho, phân hệ thuế, tài sản cố định, công cụ dụng cụ, tiền lương, giá thành công trình, vụ việc, giá đơn hàng, giá thành sản xuất liên tục,..

2. Những điểm mới trong phiên bản phần mềm kế toán G9 Accounting 2014 – R37

 • Cập nhật Thông tư 133/2016/TT-BTC.
 • Kiểm tra khóa sổ kỳ kế toán ở tất cả các phân hệ.
 • Cảnh báo giới hạn tồn kho.
 • Cập nhật chức năng Bảo trì dữ liệu.
 • Xử lý lỗi của các báo cáo liên quan đến phân hệ Giá thành.
 • Cảnh báo giới hạn phân hệ theo bản quyền.
 • Nâng cấp chức năng Tính giá thành.
 • Cập nhật số liệu trên các sổ công nợ.
 • Sao lưu khi thực hiện chức năng Tính giá xuất kho, Bảo trì, Nâng cấp…
 • Bổ sung thêm các mẫu báo cáo ở phân hệ Giá thành, Công cụ dụng cụ, Kho, Tài sản cố định.
 • Nâng cấp chức năng tạo mới dữ liệu từ năm trước.

3. Các phân hệ trong phần mềm kế toán G9 Accounting 2014

Phân hệ tiền mặt

 • Theo dõi các khoản thu, chi tiền mặt và tồn quỹ tại bất kỳ thời điểm nào.
 • Thông báo lượng tồn quỹ cuối ngày.
 • Dự báo tồn quỹ.

Phân hệ tài sản cố định

 • Theo dõi tài sản cố định theo từng nguồn hình thành tài sản khác nhau.
 • Theo dõi các nghiệp vụ ghi tăng, ghi giảm, khấu hao, điều chỉnh và điều chuyển.
 • Tự động thực hiện các nghiệp vụ khấu hao và phân bổ chi phí khấu hao tài sản cố định cho nhiều công việc sản xuất hay công trình khác nhau.

Phân hệ mua hàng

 • Lập và in hóa đơn mua hàng.
 • Quản lý hàng trả lại, giảm giá.
 • Quản lý công nợ chi tiết đến từng nhà cung cấp.
 • Quản lý công nợ chi tiết đến từng hóa đơn phải trả, từng hợp đồng mua.

Phân hệ ngân hàng

 • Lập và in Séc, ủy nhiệm chi, Séc tiền mặt.
 • Lập Giấy báo Nợ, Giấy báo Có…
 • Hạch toán và theo dõi các khoản tiền đang chuyển.

Phân hệ bán hàng

 • Lập và in hóa đơn bán sản phẩm, hàng hóa.
 • Giải quyết các nghiệp vụ hàng bán bị trả lại, giảm giá.
 • Quản lý công nợ chi tiết đến từng khách hàng.
 • Quản lý công nợ chi tiết đến từng hóa đơn phải thu, từng hợp đồng bán.

Phân hệ kho

 • Theo dõi tình hình nhập, xuất kho, chuyển kho nội bộ.
 • Tính giá hàng tồn kho theo nhiều phương pháp khác nhau: Bình quân cuối kỳ, Đích danh, Nhập trước xuất trước…
 • Theo dõi theo nhiều đơn vị tính, theo lô…

Phân hệ thuế

 • Luôn luôn cập nhật theo chế độ kế toán và thuế hiện hành.
 • Lập bảng kê mua vào, bảng kê bán ra.
 • Lập tờ khai thuế và kết xuất sang phần mềm HTKK.
 • Hỗ trợ người dùng thực hiện nghiệp vụ khấu trừ thuế một cách tự động.

Phân hệ công cụ dụng cụ

 • Phân bổ công cụ dụng cụ theo từng phòng ban sử dụng.
 • Theo dõi các nghiệp vụ ghi tăng, ghi giảm, điều chỉnh, điều chuyển công cụ dụng cụ.

Phân hệ tiền lương

 • Theo dõi chi tiết từng khoản lương, phụ cấp phải trả công nhân viên.
 • Theo dõi các khoản khấu trừ vào lương.
 • Tự động thực hiện bút toán hạch toán lương và trả lương, nộp bảo hiểm.
 • Tự động sinh phiếu chi hay ủy nhiệm chi trả lương.

Phân hệ giá thành công trình, vụ việc

 • Theo dõi chi phí phát sinh liên quan đến từng công trình, hạng mục công trình, hợp đồng dịch vụ…
 • Theo dõi từng khoản mục chi phí và tính giá thành phù hợp với doanh nghiệp xây lắp.
 • Tính giá thành chi tiết cho từng hợp đồng đối với doanh nghiệp thương mại dịch vụ.

Phân hệ giá thành đơn hàng

 • Theo dõi chi phí phát sinh liên quan.
 • Tính giá thành đối với doanh nghiệp sản xuất theo theo đơn đặt hàng.

Phân hệ giá thành sản xuất liên tục

 • Theo dõi chi tiết chi phí phát sinh liên quan đến sản xuất từng sản phẩm, từng phân xưởng…
 • Theo dõi theo từng khoản mục chi phí.
 • Tính giá thành theo từng sản phẩm theo phương pháp: Hệ số, tỷ lệ, giản đơn…

Phân hệ tổng hợp

 • Quản lý các chứng từ tổng hợp.
 • Tự động thực hiện bút toán kết chuyển lãi, lỗ để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ…

4. Vì sao nên sử dụng phần mềm kế toán G9 Acounting

Quản lý tài chính của doanh nghiệp

 • Theo dõi xuất nhập tồn của nguyên liệu – Tính toán lợi nhuận cho các bàn ăn trong ngày;
 • Theo dõi tình hình thu chi của dịch vụ ăn uống của khách hàng;
 • Các khoản chi để mua thực phẩm, đồ uống;
 • Tính giá thành của từng món ăn, tính giá vốn cho từng hóa đơn ăn uống;
 • Theo dõi tình hình sử dụng của tài sản cố định và công cụ dụng cụ, các thiết bị sử dụng trong phòng ăn và phòng bếp.

Báo cáo tài chính

Các nhà quản lý có thể theo dõi được doanh thu, chi phí phát sinh của nhà hàng để từ đó đưa ra các nhận định đúng đắn về giá cả cũng như định hướng về phát triển, bên cạnh đó G9 Accounting 2014 còn giúp cho người làm kế toán hạch toán các chi phí, nguyên vật liệu, doanh thu và tính toán giá thành để từ đó lập các báo cáo gửi cho nhà quản lý cũng như cơ quan thuế quản lý.

Đang xem: phần mềm kế toán g9

Ngoài ra phần mềm kế toán G9 còn có các ưu điểm như:

 • Theo dõi tình hình nhập xuất tồn của thực phẩm tại mọi thời điểm;
 • Tính toán giá thành cho các món ăn nhanh chóng;
 • Lưu giữ việc thiết lập định mức cho từng món ăn;
 • Tổng hợp doanh thu, chi phí để từ đó lên được lợi nhuận của nhà hàng;
 • Quản lý các tài sản của nhà hàng, theo dõi tình hình sử dụng của tài sản tại các bộ phận;
 • Lập các báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý;
 • Hỗ trợ nhiều mẫu báo cáo cho các nhà quản lý nhà hàng…

5. Báo giá phần mềm kế toán G9 Accounting

 • G9 Accounting Online: 6.000.000 VNĐ.
 • G9 Accounting Popular: 7.500.000 VNĐ.
 • G9 Accounting Perfect: 9.500.000 VNĐ.

Bạn nên xem: huong dan choi yoyo co ban

}

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button