Công trình

mẫu quy trình tuyển dụng của công ty

Mẫu quy trình tuyển dụng rất cần thiết cho một doanh nghiệp. Đây là bước đầu tiên giúp doanh nghiệp mang về những ứng viên phù hợp nhất.

Mẫu quy trình tuyển dụng tốt giúp công ty sàng lọc và giữ lại được những nhân viên ưu tú
Mẫu quy trình tuyển dụng tốt giúp công ty sàng lọc và giữ lại những nhân viên ưu tú

Chuẩn hóa quy trình tuyển dụng còn xử lý các công việc tuyển dụng một cách nhanh chóng, tối ưu hóa hoạt động quản lí nhân sự. Hãy cùng 1Office khám phá nội dung mẫu quy trình tuyển dụng nhân sự chuẩn chỉnh để doanh nghiệp xây dựng nguồn nhân lực chất lượng trong kỷ nguyên số!

Đang xem: mẫu quy trình tuyển dụng của công ty

1. Thông tin về chung về quy trình tuyển dụng

Một mẫu quy trình tuyển dụng cần đáp ứng được mục đích và phạm vi áp dụng trong quá trình tuyển dụng.

1.1 Mục đích của quy trình tuyển dụng

Quy trình tuyển dụng được lập ra để thống nhất cách thức tuyển dụng nhân sự trong Công ty. Điều này nhằm đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực có đủ trình độ khả năng, kinh nghiệm, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty.

1.2 Phạm vi áp dụng của quy trình tuyển dụng

Áp dụng với toàn bộ cán bộ nhân viên trong một Công ty, đoàn thể. Phạm vi này nhằm thể hiện sự thống nhất, công khai và minh bạch trong công tác tuyển dụng nhân viên để phục vụ nhu cầu phát triển cho doanh nghiệp.

2. Nội dung mẫu quy trình tuyển dụng

Các biểu mẫu quy trình tuyển dụng cần có nội dung rõ ràng
Các biểu mẫu quy trình tuyển dụng cần có nội dung rõ ràng

2.1 Mô tả công việc trong mẫu quy trình tuyển dụng

Trưởng các bộ phận có trách nhiệm phân tích công việc trong bộ phận mình. Lưu ý mô tả rõ các yêu cầu chi tiết về công việc, năng lực cần thiết để đáp ứng các yêu cầu công việc cho các vị trí do mình phụ trách theo mẫu “Position Description” và trình Ban Giám đốc duyệt.

Các hồ sơ này được chuyển cho Phòng nhân sự của Công ty lưu giữ bản gốc. Các bộ phận khác lưu 01 bản copy, làm cơ sở cho công tác tuyển dụng và đào tạo.

2.2 Thiết kế quy trình tuyển dụng nhân sự

Đáng xem: quan trắc lún trong quá trình thi công

Một quy trình tuyển dụng nhân sự chuyên nghiệp nên được thiết kế rõ ràng, đầy đủ nội dung cần thiết.

a. Nhu cầu nhân sự

Khi có nhu cầu về nhân sự (cho vị trí mới, bổ sung hoặc thay thế vị trí cũ), bộ phận phát sinh nhu cầu điền đầy đủ thông tin vào “Recruitment Requisition Form”, xin phê duyệt và gửi cho bộ phận nhân sự.

b. Kiểm tra và tiếp nhận xin bổ sung nhân sự

Nhân viên phòng Nhân sự kiểm tra các thông tin trong “Recruitment Requisition Form”. Nếu các thông tin chưa đủ, nhân viên phòng Nhân sự yêu cầu bộ phận yêu cầu hoàn chỉnh lại “Recruitment Requisition Form”.

c. Thông báo tuyển dụng

Dựa trên bản Position Description cho vị trí cần tuyển dụng, phòng Nhân sự có trách nhiệm liên hệ với các đơn vị cung cấp nhân lực và/hoặc đăng tin tuyển dụng trên phương tiện thông tin đại chúng (báo, internet…). Hồ sơ gửi về sẽ được phòng Nhân sự tiếp nhận và sơ tuyển.

d. Sơ tuyển hồ sơ

Phòng Nhân sự tiếp nhận hồ sơ và tổng hợp thông tin vào “Candidates Shortlist”. Sau đó dựa trên RR và JD tuyển lựa những hồ sơ phù hợp cho vòng phỏng vấn lần 1.

e. Phỏng vấn lần 1

Phòng Nhân sự tổ chức phỏng vấn lần 1 đối với những ứng viên đạt qua vòng sơ tuyển hồ sơ. Các thông tin và kết quả tuyển dụng vòng 1 của các ứng viên tiếp tục được cập nhật vào “Candidates shortlist”. Bạn có thể tham khảo mẫu danh sách ứng viên tham dự phỏng vấn chuẩn để đánh giá ứng viên chính xác hơn.

Kết quả tuyển dụng ở vòng 1 sẽ được cập nhật trong Candidates shortlist
Kết quả tuyển dụng ở vòng 1 sẽ được cập nhật trong Candidates shortlist

f. Phỏng vấn lần 2

Phỏng vấn lần 2 do trưởng bộ phận phát sinh nhu cầu nhân sự chủ trì. Kết quả phỏng vấn vòng 2 của các ứng viên tiếp tục được cập nhật vào “Candidates Shortlist”.

g. Thông báo tới các ứng viên trúng tuyển

Bạn nên xem: công ty xây dựng công trình hàng không

Dựa vào “Candidates Shortlist”, phòng Nhân sự gửi “Employment Offer Letter” tới các ứng viên trúng tuyển sau vòng phỏng vấn lần 2.

h. Chuẩn bị cho nhân viên mới

Khi ứng viên trúng tuyển chấp nhận “Employment Offer Letter”, phòng Nhân sự yêu cầu nhân viên mới chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ cần thiết khi làm việc tại Công ty, đồng thời gửi cho nhân viên mới bản “[Tên Công ty] New Employee Onboarding Checklist” để cung cấp cho nhân viên mới thông tin như:

  • Những việc mà nhân viên mới phải hoàn thành trong thời gian thử việc.
  • Quyền lợi mà họ được hưởng
  • Địa chỉ tham khảo cho các thông tin
  • Lịch làm việc…

Sau một tháng làm việc, nhân viên mới gửi lại phòng nhân sự bản “[Tên Công ty] New Employee Onboarding Checklist” có xác nhận những việc mà họ đã làm được để phòng nhân sự theo dõi và xem xét. 2 tháng sau khi thử việc, nhân viên mới được Quản lý trực tiếp và Giám đốc đánh giá thử việc theo các tiêu trí trong “Probational Evaluation”.

i. Ký hợp đồng lao động

Nhân viên thử việc có điểm đánh giá trung bình trên mức điểm quy định của Công ty sẽ được ký hợp đồng chính thức làm việc tại Công ty.

3. Biểu mẫu đính kèm

Tham khảo và tải miễn phí một số tài liệu hỗ trợ việc triển khai kế hoạch tuyển dụng:

  • Recruitment Requisition Form – Tờ trình xin bổ sung nhân sự
  • Position Description – Mô tả vị trí công việc
  • Employment Offer Letter – Thư mời nhận việc
  • Probational Evaluation – Bảng đánh giá quá trình thử việc của nhân viên

Xem thêm bài viết tại:

Mẫu nội quy lao động trong doanh nghiệp (tải miễn phí)

Danh mục: Công trình
Nguồn: https://cafekientruc.com

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button