Công trình

gói thầu kiểm định chất lượng công trình

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ông Lê Cao Trí (TP. HCM) đặt câu hỏi như sau: Đơn vị tôi là bên mời thầu, đang có nhu cầu thực hiện gói thầu thuê dịch vụ kiểm định chất lượng cột viễn thông trên địa bàn với nội dung:

Đang xem: gói thầu kiểm định chất lượng công trình

– Công tác chuẩn bị thu thập dữ liệu

– Lập đề cương kiểm định

– Công tác đo đạc, khảo sát thông số kết cấu cột anten

– Phân tích, đánh giá an toàn kết cấu

– Lập báo cáo Kiểm định và chứng nhận đủ an toàn chịu lực cho công trình cột anten.

Các nội dung thực hiện theo Quyết định số 55/QĐ-BXD ngày 25/1/2017 của Bộ Xây dựng. Tôi muốn hỏi, công việc kiểm định trên là dịch vụ tư vấn hay phi tư vấn?

Đáng xem: các công trình nổi tiếng ở việt nam

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Tại Khoản 8 và Khoản 9, Điều 4 Luật Đấu thầu quy định dịch vụ tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm:

– Lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc;

– Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường;

– Khảo sát, lập thiết kế, dự toán;

– Lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

– Đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;

– Thẩm tra, thẩm định;

Đáng xem: trình bày công nghệ xử lý khí thải

– Giám sát;

– Quản lý dự án;

– Thu xếp tài chính;

– Kiểm toán, đào tạo, chuyển giao công nghệ;

– Các dịch vụ tư vấn khác.

Dịch vụ phi tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: Logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc quy định tại Khoản 45 Điều này, nghiệm thu chạy thử, tổ chức đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bản đồ và hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn quy định tại Khoản 8 Điều này.

Đối với trường hợp của ông Trí, việc phân loại gói thầu được thực hiện theo quy định nêu trên. Theo đó, trường hợp việc thực hiện gói thầu cần yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của chuyên gia thì được phân loại là gói thầu tư vấn.

Trường hợp không yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm chuyên gia được phân loại gói thầu dịch vụ phi tư vấn.

Danh mục: Công trình
Nguồn: https://cafekientruc.com

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button