Công trình

giáo trình xử lý nước thải công nghiệp

Giáo trình Xử Lý Nước Thải Công Nghiệp – Trịnh Xuân Lai

Giáo trình Xử Lý Nước Thải Công Nghiệp – Trịnh Xuân Lai

Đang xem: giáo trình xử lý nước thải công nghiệp

I. Giới thiệu Giáo trình Xử lý nước thải công nghiệp

Giáo trình Xử Lý Nước Thải Công Nghiệp – Trịnh Xuân Lai gồm 2 phần:

  • Phần 1: Nêu phương pháp tính toán và cách xác định các thông số để tính toán thiết kế các công trình xử lý trong hệ thống dây chuyền công nghệ xử lý nước thải công nghiệp.

  • Phần 2: Giới thiệu một số quy trình công nghệ đã áp dụng có hiệu quả trong thực tế để xử lý nước thải của : công nghiệp thực phẩm, công nghiệp giấy, dệt, hóa chất, thuộc da…

Giáo trình Xử Lý Nước Thải Công Nghiệp - Trịnh Xuân Lai

Giáo trình Xử Lý Nước Thải Công Nghiệp – Trịnh Xuân Lai

II. MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÁC HỆ THỐNG VÀ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

1.1. Sự cần thiết phải xử lý nước thải

1.2. Phân loại các công đoạn xử lý nước thải

1.3. Công nghệ xử lý nước thải

1.4. Công nghệ xử lý bùn cặn

CHƯƠNG 2: TIỀN XỬ LÝ VÀ XỬ LÝ SƠ BỘ NƯỚC THẢI

2.1. Bể điều hòa

2.2. Tách dầu mỡ

CHƯƠNG 3: TRUNG HÒA

3.1. Các quá trình trung hòa

3.2. Các chỉ tiêu thiết kế và quản lý

CHƯƠNG 4: KEO TỤ

4.1. Hóa chất dùng để keo tụ nước thải công nghiệp

4.2. Keo tụ nước thải công nghiệp

CHƯƠNG 5: KHỬ KIM LOẠI NẶNG

5.1. Khử Asen

5.2. Khử Bải

5.3. Khử Cadmi

5.4. Khử crom

5.5. Khử đồng

5.6. Khử flo

5.7. Khử sắt

Bạn nên xem: nhiệm vụ khảo sát địa hình công trình

5.8. Khử mangan

5.9. Khử chì

5.10. Khử thủy ngân

5.11. Khử nikel

5.12. Khử seleni

5.13. Khử bạc

5.14. Khử kẽm

CHƯƠNG 6: LẮNG VÀ TUYỂN NỔI

6.1. Lắng

6.2. Tuyển nổi

CHƯƠNG 7: TRAO ĐỔI ION

CHƯƠNG 8: KHỬ CÁC CHẤT HỮU CƠ BAY HƠI TRONG NƯỚC THẢI BẰNG LÀM THOÁNG

CHƯƠNG 9: HẤP THỤ

9.1. Tính chất của than hoạt tính

9.2. Tính khối lượng than

9.3. Thí nghiệm xác định hệ số K và 1/n

9.4. Bể lọc than hoạt tính

9.5. Xử lý bằng bột than hoạt tính

CHƯƠNG 10: LỌC QUA MÀNG

CHƯƠNG 11: Ô XY HÓA

11.1. Phạm vi áp dụng

11.2. Tính liều lượng chất oxy hóa

11.3. OZON

11.4. Hydroperoxit

11.5. Clo

11.6. Permanganat Kali

CHƯƠNG 12: KHỬ PHOTPHO

12.1. Khử photpho bằng phương pháp sinh học

12.2. Khử photpho bằng quá trình sinh học

CHƯƠNG 13: XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC

13.1. Tổng quan

Đáng xem: xây dựng công trình tôn giáo trái phép

13.2. Hồ sinh học

CHƯƠNG 14. XỬ LÝ CẶN

14.1. Phân hủy bùn cặn hữu cơ trong bể hiếu khí

14.2. Cô đặc cặn bằng lắng theo trọng lực

14.3. Cô đặc cặn bằng tuyển nổi

14.4. Cô đặc cặn bằng lưới quay hình trống

14.5. Làm khô cặn bằng máy li tâm

14.6. Làm khô cặn bằng máy lọc chân không

14.7. Máy lọc é băng tải

14.8. Sân phơi bùn

14.9. Hồ chứa, phân hủy và nén cặn

CHƯƠNG 15: NHỮNG CHẤT BẨN ĐẶC TRƯNG CẦN XỬ LÝ CÓ TRONG NƯỚC THẢI CỦA 27 LOẠI SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

CHƯƠNG 16: CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRONG CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

16.1. Tổng quan

16.2. Xử lý đợt 1 hay xử lý sơ bộ

16.3. Xử lý sinh học hay xử lý bậc hai

CHƯƠNG 17: XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ CÁC NGÀNH SẢN XUẤT TƯƠNG TỰ

17.1. Chất lượng nước thải công nghiệp giấy

17.2. Các quy trình xử lý

CHƯƠNG 18: XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT HÓA CHẤT

18.1. Xử lý nước thải các nhà máy sản xuất hóa chất vô cơ

18.2. Xử lý nước thải các nhà máy sản xuất hóa chất hữu cơ

CHƯƠNG 19: XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP MÍA ĐƯỜNG

19.1. Nguồn gốc nước thải

19.2. Đặc tính nước thải

19.3. Quy trình xử lý

CHƯƠNG 20: XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆ SỢI VÀ DỆT NHUỘM

20.1. Nguồn gốc các hợp chất bẩn có trong nước thải công nghiệp dệt nhuộm

20.2. Quy trình xử lý

CHƯƠNG 21: XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP THUỘC DA

CHƯƠNG 22: XỬ LÝ NƯỚC BÃI CHÔN LẤP RÁC

Danh mục: Công trình
Nguồn: https://cafekientruc.com

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button