Công trình

file excel theo dõi chi phí công trình

Download excel theo dõi chi phí, giá thành xây dựng – hỗ trợ các bạn kế toán có được bảng theo dõi vật tư công trình, mẫu bảng tính gia thành công ty xây dựng, mẫu bảng kê từng loại chi phí công trình.

Bạn xem thêm:

Đang xem: file excel theo dõi chi phí công trình

Tải file excel cho công ty xây dựng

Đáng xem: bài thuyết trình về công ơn cha mẹ

File excel quản lý công nợ phải trả phải thu miễn phí

https://www.daotaoketoanhcm.com/wp-content/uploads/2019/08/excel-theo-doi-cp-gia-thanh-xay-dung.png Hình ảnh: Excel theo dõi chi phí, giá thành xây dựng

I.Khai báo và cập nhật danh mục: 1. Năm làm việc: Quản lý theo từng năm, tương ứng với đó là mỗi năm sử dụng 1 file riêng 2.Nhập các danh mục: Đặt mã, tên và nhập các trường thông tin khác trong từng danh mục 3. Vào tồn kho đầu kỳ và lũy kế công trình: Danh mục vật tư và danh mục công trình được lookup tự động sang bảng nhập liệu Tồn đầu kỳ và nhập lũy kế công trình, người dùng chỉ nhập số liệu dư đầu

II.Nhập liệu phát sinh (bảng nhập chứng từ phát sinh) 1.Ngày chứng từ: Được thiết lập theo định dạng dd/mm/yyyy 2.Nghiệp vụ: Sử dụng nút combo box để chọn: Phieu_nhap, Phieu_xuat, Nhap_mua_xuat_thang, Phieu_chi, Hach_toan_khac -Phieu_nhap (phiếu nhập kho): Để nhập liệu vật tư mua về nhập vào kho. Do đây là chứng từ nhập kho, không phải chứng từ chi phí nên không điền mã chi phí, mã công trình -Phieu_xuat (phiếu xuất kho): Để nhập liệu vật tư xuất từ kho cho công trình. Phải điền mã Công trình, mã chi phí. Người sử dụng phải tính giá vốn để nhập vào -Nhap_mua_xuat_thang (nhập mua xuất thẳng: Để nhập liệu phiếu nhập mua xuất thẳng cho công trình mà không qua kho, giá nhập chính là giá xuất -Phieu_chi (phiếu chi, ủy nhiệm chi): Để nhập liệu các chứng từ hạch toán không theo dõi kho, chi thẳng bằng tiền với định khoản: Nợ TK chi phí, Có 111, 112. Phiếu này không cần điền mã vật tư, số lượng, giá mà điền luôn thành tiền -Hach_toan_khac (phiếu kế toán): Để nhập liệu các chứng từ chi phí khác cho công trình như phân bổ tiền lương, khấu hao….Phiếu này không cần điền mã vật tư, số lượng, giá mà điền luôn thành tiền cafekientruc.com báo cáo 1.Bảng kê chứng từ: Khi chọn mã đối tượng trong combox (màu vàng) mà bảng kê không chạy thì vào chức năng: Data-> Reapply trên thanh công cụ của excel 2.Báo cáo giá thành và báo cáo tổng hợp chi phí: Trường hợp không hiện đủ mã công trình, mã chi phí thì chạy chức năng: Data-> Reapply trên thanh công cụ của excel Lưu ý: Đối với phiếu nhập mua xuất thẳng thì gia xuất = giá nhập, tức lấy theo giá đích danh Đối với phiếu xuất kho, file excel này không tự động tính giá vốn (giá xuất), người sử dụng phải tự tính giá vốn để nhập giá vào

Quan trọng: một bộ hồ sơ chất lượng công trình

Download Button Link download: Các bạn chat trực tiếp với tư vấn viên để nhận file nha!

Bạn đang đọc bài viết: “Download excel theo dõi chi phí, giá thành xây dựng

Tags từ khóa: File excel theo dõi chi phí, giá thành xây dựng; Tải ngay file excel theo dõi chi phí, giá thành xây dựng; chia sẻ file excel theo dõi chi phí, giá thành xây dựng; theo dõi chi phí, giá thành xây dựng bằng excel; mẫu bảng tính giá thành xây dựng; phần mềm kế toán xây dựng theo dõi chi phí, giá thành xây dựng.

Có thể bạn quan tâm: Công việc kế toán xây dựng – Tập hợp, phân bổ chi phí và tính ra giá thành từng công trình, hạng mục công trình – Theo dõi chi phí dở dang của từng công trình, hạng mục – Sắp xếp, lưu trữ cẩn thận hồ sơ, hóa đơn, chứng từ, dự toán, quyết toán, biên bản nghiệm thu bàn giao… một cách khoa học. – Có khả năng giải trình số liệu của từng công trình, hạng mục với cơ quan thuế khi có yêu cầu thanh tra, quyết toán. – Căn cứ vào bảng bóc tách khối lượng công việc và vật tư tiêu hao để theo dõi việc đưa chi phí nguyên vật liệu vào theo định mức xây dựng – Theo dõi chi phí máy, nhân công máy theo từng công trình – Theo dõi doanh thu hoàn thành của từng công trình, hạng mục – Lập và theo dõi bảng lương nhân công theo tiến độ thi công thực tế- Tập hợp, phân bổ chi phí sản xuất chung cho từng công trình, hạng mục công trình – Lập báo cáo tài chính nội bộ phục vụ yêu cầu quản lý của cấp trên – Lập báo cáo thuế tháng, quý, và lập báo cáo tài chính cuối năm

Danh mục: Công trình
Nguồn: https://cafekientruc.com

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button