Công trình

download mẫu biên bản nghiệm thu công trình

Biên bản nghiệm thu có vai trò rất quan trọng đối với một số các hoạt động như xây dựng, sản xuất chế tạo… và các công việc khác trong cuộc sống ngày nay. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách viết các biên bản nghiệm thu đúng chuẩn và phù hợp với các trường hợp nghiệm thu cụ thể.

Hiểu rõ được điều đó, chúng tôi hỗ trợ Khách hàng soạn thảo một số biên bản nghiệm thu trong các trường hợp như nghiệm thu máy móc thiết bị, nghiệm thu khối lượng, nghiệm thu sửa chữa…

Đang xem: download mẫu biên bản nghiệm thu công trình

Hi vọng với những thông tin bài viết mang lại, sẽ là tài liệu hữu ích phục vụ Khách hàng trong quá trình tìm hiểu, nghiên cứu các thông tin về biên bản nghiệm thu.

Biên bản nghiệm thu là gì?

Biên bản nghiệm thu là biên bản do các đơn vị, tổ chức lập ra nhằm mục đích chứng minh sự kiểm nghiệm và bàn giao giữa 02 bên dựa trên những tiêu chuẩn, thỏa thuận trước đó.

Trong mỗi lĩnh vực khác nhau sẽ có những biên bản nghiệm thu khác nhau, ví dụ như trong hoạt động xây dựng chúng ta có Biên bản nghiệm thu công trình. Đây là biên bản lập ra để thẩm định hoặc đi kiểm tra chất lượng sản phẩm đã được thi công lắp đặt tại công trình/ dự án xây dựng nhưng giá trị của chất lượng sản phẩm chưa được kiểm định ở công việc nghiệm thu này.

Hay trong lĩnh vực chế tạo máy móc chúng ta có biên bản nghiệm thu máy móc thiết bị. Tuy nhiên có thể thấy dù lý do nghiệm thu là như thế nào thì trong mọi công việc thì biên bản nghiệm thu đều được lập ra với mục đích để ghi chép lại việc nghiệm thu hoàn thành.

Nội dung trong biên bản đều thể hiện rõ các hạng mục công trình, địa điểm xây dựng, thành phần tham gia, đánh giá công trình nghiệm thu từ đó đưa ra kết luận chấp nhận đưa công trình vào sử dụng hay không.

Trường hợp nào cần biên bản nghiệm thu?

Việc thực hiện biên bản nghiệm thu là hết sức quan trọng, cần thiết trong mọi công việc, bởi Nghiệm thu là quy trình thẩm định, thu nhận, kiểm tra dự án sau khi xây dựng và chuẩn bị đi vào hoạt động.

Nghiệm thu giúp doanh nghiệp kiểm tra chất lượng sản phẩm, dự án, dịch vụ trước khi áp dụng cho khách hàng. Quy trình kiểm định này được thực hiện thành biên bản, giúp các bên liên quan có cơ sở làm việc sau này.

Việc nghiệm thu, nhất là trong các lĩnh vực xây dựng mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, cần thiết và đây cũng là một thành phần hồ sơ bắt buộc được quy định Theo Điều 9, Thông tư Số 26/2016/TT-BXD.

Mẫu biên bản nghiệm thu chung năm 2021

Với Mẫu biên bản nghiệm thu chung năm 2021 chúng tôi sẽ hướng dẫn Khách hàng thực hiện Nghiệm thu công việc trong lĩnh vực xây dựng. Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng được lập cho từng công việc xây dựng hoặc lập chung cho nhiều công việc xây dựng của một hạng mục công trình theo trình tự thi công.

Nội dung biên bản công việc xây dựng sẽ bao gồm các nội dung:

– Tên công việc được nghiệm thu

– Thời gian và địa điểm nghiệm thu;

– Thành phần ký biên bản nghiệm thu;

– Kết luận nghiệm thu (chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc tiếp theo; yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc đã thực hiện và các yêu cầu khác, nếu có);

– Chữ ký, họ và tên, chức vụ của người ký biên bản nghiệm thu;

– Phụ lục kèm theo (nếu có).

Trong mẫu biên bản nghiệm thu trong lĩnh vực xây dựng thì thành phần ký biên bản nghiệm thu gồm:

– Người giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư;

– Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng hoặc của tổng thầu, nhà thầu chính;

Bạn nên xem: hồ sơ địa chất công trình hà nội

– Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu phụ đối với trường hợp có tổng thầu, nhà thầu chính.

Lưu ý: Thành phần ký biên bản nghiệm thu trong trường hợp áp dụng hợp đồng EPC sẽ gồm những đối tượng sau:

– Người giám sát thi công xây dựng của tổng thầu EPC hoặc người giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư đối với phần việc do mình giám sát theo quy định của hợp đồng;

– Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của tổng thầu EPC.

Trường hợp tổng thầu EPC thuê nhà thầu phụ thì người phụ trách kỹ thuật thi công của tổng thầu EPC và người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu phụ ký biên bản nghiệm thu;

– Đại diện chủ đầu tư theo thỏa thuận với tổng thầu (nếu có).

Với Trường hợp nhà thầu là liên danh thì người phụ trách trực tiếp thi công của từng thành viên trong liên danh ký biên bản nghiệm thu công việc xây dựng do mình thực hiện.

Mẫu biên bản nghiệm thu máy móc thiết bị

Tương tự như vậy, với Mẫu biên bản nghiệm thu máy móc thiết bị thì các nội dung trong Mẫu gồm có:

– Tên công trình, hạng mục thực hiện nghiệm thu

– Tên máy móc, thiết bị nghiệm thu

– Thành phần trực tiếp nghiệm thu

– Thời gian nghiệm thu

– Đánh giá công tác chế tạo, lắp đặt máy móc thiết bị

– Kết luận: Cần ghi chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu để cho triển khai giai đoạn thi công tiếp theo. Hoặc ghi rõ những sai sót (nếu có) cần phải sửa chữa, hoàn thiện trước khi tiến hành chạy thử không tải

– Chữ ký của cán bộ giám sát thi công và kỹ thuật thi công trực tiếp.

Lưu ý: Biên bản nghiệm thu máy móc thiết bị chính là một trong những cơ sở quan trọng để đánh giá máy móc thiết bị có đáp ứng đủ các yêu cầu, tiêu chí đề ra của các bên hay không. Vì vậy khi thực hiện biên bản Khách hàng chú ý:

– Nội dung mẫu biên bản nghiệm thu cần rõ ràng, cụ thể

– Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc việc nghiệm thu: Đây là điều để các bên làm căn cứ khi cần xác minh lại.

– Kết luận: Trong văn bản cần có kết luận sau khi nghiệm thu công trình.

– Chữ ký các bên tham gia: Các bên cần ký vào biên bản để xác nhận sự tham gia, có mặt của mình.

Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng

Các biên bản nghiệm thu khối lượng thường là các mẫu được sử dụng phổ biến trong các lĩnh vực xây dựng và thi công công trình. Đối với mẫu văn bản nghiệm thu khối lượng này thì người soạn thảo cần phải ghi đầy đủ những thông tin cần thiết, quan trọng nhất là thông tin của bên bàn giao và bên được bàn giao.

Nội dung trong biên bản cũng cần đầy đủ các thông tin về:

Bạn nên xem: các công trình kiến trúc roma cổ đại

– Tên công trình, Số Biên bản nghiệm thu, Ngày nghiệm thu, Khối lượng thực hiện;

– Các bên tham gia nghiệm thu;

– Khối lượng nghiệm thu hoàn thành cần ghi đầy đủ về: nội dung công việc, quy cách, kích thước, khối lượng cụ thể…

– Chữ ký của các bên;

Như vậy Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng cũng có nhiều nội dung tương tự như các mẫu biên bản khác.

Song cần chú ý trong mẫu biên bản cần nói rõ những công việc nào đã được hoàn thành, thêm nữa mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành còn được dùng là căn cứ để đánh giá chất lượng công việc của người thực hiện công việc, từ đó liên quan đến các chế độ về mức lương, thưởng cho người lao động.

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình cần trình bày rõ ràng tên công trình, hạng mục, địa điểm xây dựng… giống như mẫu biên bản hoàn thành khối lượng công việc.

Trong mẫu biên bản Khách hàng chú ý về Các thông tin về đối tượng nghiệm thu, thành phần nghiệm thu, thời gian nghiệm thu đều phải được trình bày chi tiết để làm cơ sở kiểm tra, đối chiếu kết quả nghiệm thu với thực tế.

Bên cạnh đó, biên bản này cũng là mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao sử dụng trong lĩnh vực xây dựng thể hiện rằng hợp đồng xây lắp đã hoàn thành, đồng thời trong mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao phải nêu rõ bên bàn giao và bên nhận bàn giao là ai.

Việc thực hiện biên bản còn là cơ để ban quản lý, tư vấn giám sát đánh giá, nhận xét về công việc xây dựng mà nhà thầu thi công xây lắp. Từ đó, có thể đưa ra kết luận chấp nhận đưa công trình này vào sử dụng hay không. Nếu có sai sót cần sửa chữa lại và đưa ra thời gian cần hoàn thành các sửa chữa.

Lưu ý: Trong biên bản nghiệm thu công trình theo quy định bắt buộc có 02 mục cần nghiệm thu đó là:

– Việc nghiệm thu được thực hiện với tất cả các hạng mục thi công từ bê tông tươi, xây trát đến hệ thống kỹ thuật và kiểm tra xem hoàn thiện có đúng với yêu cầu thực tế đã đề ra hay không, đã đúng với các tiêu chuẩn kỹ thuật và bản vẽ chưa?

– Đối với các bộ phận bị che khuất, khó nhìn thấy được thì cần được nghiệm thu và vẽ bản vẽ hoàn công trước khi tiến hành công việc tiếp theo. Các giấy tờ này chính là cơ sở pháp lý để quyết toán sau đó và tránh trường hợp không đáng có

Và Trong quá trình nghiệm thu các hạng mục trên cần chú ý về:

– Phải thực hiện nghiệm thu cẩn trọng, chi tiết và có biên bản nghiệm thu

– Nghiệm thu kết thúc và các hạng mục thì bàn giao lại cho chủ đầu tư

– Cần ký hợp đồng bảo hành công trình để đảm bảo chất lượng công trình theo cam kết và nhà thầy sửa chữa kịp thời trong thời gian bảo hành

Mẫu biên bản nghiệm thu sửa chữa

Với mẫu biên bản nghiệm thu sửa chữa, chúng ta cũng thực hiện tương tự như các mẫu nội dung hướng dẫn ở trên. Song trong quá trình hoàn thành mẫu biên bản, chúng ta chú ý như sau:

Thứ nhất: Lỗi Sai chính tả, số liệu: Biên bản nghiệm thu cần có sự chính xác tuyệt đối nên việc viết sai chính tả hay số liệu là điều nên tránh để không gặp rắc rối.

Thứ hai: Điền nhầm nội dung các mục: Trước khi viết biên bản nghiệm thu, chúng ta cần đọc kỹ từng mục để tránh việc kê khai nội dung nhầm mục.

Thứ ba: Không có chữ ký của các bên tham gia.

Download (tải) mẫu biên bản nghiệm thu

Download (tải) Mẫu biên bản nghiệm thu chung 2021

Download (tải) Mẫu biên bản nghiệm thu máy móc thiết bị

Download (tải) Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng

Download (tải) Mẫu biên bản nghiệm thu công trình

Download (tải) Mẫu biên bản nghiệm thu sửa chữa

Trên đây là nội dung chia sẻ của chúng tôi về Biên bản nghiệm thu, Khách hàng tham khảo nội dung bài viết, có vấn đề gì chưa hiểu rõ thông tin, vui lòng phản hồi trực tiếp để nhân viên hỗ trợ.

Danh mục: Công trình
Nguồn: https://cafekientruc.com

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button