Công trình

đơn trình báo mất cắp của công ty

Đơn trình báo mất tài sản, mẫu đơn trình báo mất tài sản, đơn trình báo công an mất trộm tài sản, đơn báo mất tài sản, mẫu đơn trình báo công an mất tài sản, mẫu đơn trình báo mất tài sản của công ty, đơn tường trình mất tài sản, đơn trình báo công an mất tài sản, đơn trình báo mất trộm tài sản, trình báo công an mất tài sản, mẫu đơn trình báo mất trộm tài sản là mẫu đơn được sử dụng trong trường hợp tài sản của bạn bị đánh cắp hay vì một lí do nào đó. Sau khi điền đầy đủ thông tin cá nhân và trình bày lí do bị mất tài sản, bạn nộp đơn lên Công an phường (xã) để được giải quyết.

Đang xem: đơn trình báo mất cắp của công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————***————-

ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT TÀI SẢN

Kính gửi: …………………………………………………………..

Trích yếu: …………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi tên:…………………………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày……. tháng ……. năm ……tại:………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân:………………………….. Ngày cấp:……………… Tại:…………………………………….

Thường trú tại số: ….… đường:………………………………… Phố:………………………………………………..

Quan trọng: quy trình sản xuất thức ăn công nghiệp

Phường (xã, TT):………………………………………………… Quận (huyện):……………………………………….

Kính trình với quí cơ quan rằng, vào ngày …… tháng …… năm ………

Tôi có mất:………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Tại:……………………………………………………………………………………………………………………………

Đáng xem: xây dựng công trình tôn giáo trái phép

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đáng xem: xây dựng công trình tôn giáo trái phép

………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Đáng xem: xây dựng công trình tôn giáo trái phép

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Lý do mất tài sản:…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đáng xem: xây dựng công trình tôn giáo trái phép

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đáng xem: xây dựng công trình tôn giáo trái phép

………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………., ngày……tháng……năm……….

Người viết đơn

Người chứng thứ nhất

Người chứng thứ hai

XÁC NHẬN của cơ quan có thẩm quyền

Cách soạn thảo đơn trình báo mất tài sản

Để đơn trình báo được thụ lý nhanh chóng bạn cần biết cách viết đơn sao cho hợp lý và dễ hiểu nhất. Cách viết như sau:

Danh mục: Công trình
Nguồn: https://cafekientruc.com
 • Mục “Kính gửi”: Ghi cơ quan công an/quận/phường/xã/thị trấn….
 • Mục “Trích yếu”: Ghi sơ lược nội dung trình báo mất tài sản gì?
 • Mục “Tôi tên”: Ghi rõ họ tên người là đơn trình báo
 • Mục “Sinh ngày, tháng, năm”: Ghi ngày tháng năm sinh của người trình báo
 • Mục “Nghề nghiệp”: Ghi nghề nghiệp làm việc tại thời điểm mất tài sản
 • Mục “Thông tin chứng minh thư”: Ghi rõ số CMND, nơi cấp, ngày cấp của người thực hiện đơn trình báo.
 • Mục “Thường trú”: Ghi theo địa chỉ trong sổ hộ khẩu (ghi rõ số nhà, đường, ….)
 • Mục “Ký trình”: Ghi rõ thơi gian phát hiện mất tài sản
 • Mục “Tôi có mất”: Ghi chi tiết số lượng,giá trị tài sản bị mất.
 • Mục “Tại”: Ghi địa điểm sảy ra mất tài sản
 • Mục “Lý do mất”: Trình bày lý do bị mất như: trộm, cắp, cướp, giật….
 • Người soạn đơn trình báo: Ký ghi rõ họ tên
 • Người làm chứng: Ký ghi rõ họ tên (nếu có)
 • Đơn trình báo phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận mới nhanh chóng được giải quyết.

Những lưu ý khi viết đơn trình báo mất tài sản

 • Đảm bảo các thông tin cung cấp trong đơn trình báo là chính xác.
 • Trình bày sự việc mất tài sản theo trình tự thời gian
 • Ghi rõ số lượng, khối lượng, giá trị tài sản bị mất
 • Thông tin người trình báo cần viết chi tiết để cơ quan công an dễ dàng liên hệ ki cần
 • Đơn trình báo mất tài sản cần có đầy đủ chữ ký của người làm đơn, người làm chứng và được cơ quan có thẩm quyền xác nhân.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button