Công trình

đơn giá xây dựng công trình là gì

Hiện nay giá cả vật tư, chính sách, chế độ về đơn giá xây dựng thường xuyên bị thay đổi và để các doanh nghiệp nhanh chóng đưa ra các quyết định về giá cả trong quá trình đấu thầu được chính xác. Việc nắm vững các thông tin và nội dung đơn giá giúp các doanh nghiệp và đối tác quản lý công tác xây dựng của mình.

Đơn giá xây dựng được tính như thế nào để quản lý công trình

Đang xem: đơn giá xây dựng công trình là gì

Cách tính đơn giá trong xây dựng (hình minh họa)

Các loại đơn giá xây dựng cơ bản

Đơn giá xây dựng là chỉ tiêu quy định chi phí trực tiếp hay chi phí toàn bộ cần thiết để hoàn thành kết cấu công trình hoặc đơn vị khối lượng công tác. Trong xây dựng thì đơn giá dùng để xác định giá trị dự toán công trình.

Đơn giá này bao gồm nhân công, vật liệu và cả máy thi công. Trong đó nhân công gồm chi phí lương, phụ cấp xây dựng, phụ cấp lương công nhân. Vật liệu gồm xi măng, gạch, cát, vôi. Máy thi công gồm máy vận chuyển vật liệu, chi phí sử dụng máy trộn, máy hỗ trợ. Theo yêu cầu sử dụng thì có 3 loại: đơn giá chi tiết, đơn giá tổng hợp và giá chuẩn.

Ba loại đơn giá xây dựng cơ bản đều xác định chung giá trị công trình

Đáng xem: sơ đồ quản lý chất lượng công trình

Ba loại đơn giá cơ bản đều xác định chung giá trị công trình (hình minh họa)

 • Đơn giá chi tiết dùng để lập dự toán chi tiết công trình, từng giai đoạn kỹ thuật hay thi công mà các chủ đầu tư xác định giá hợp đồng xây lắp hay giá một gói thầu.
 • Đơn giá tổng hợp do nhà thầu lập ra để đấu thầu, dựa vào điều kiện sản xuất, cung ứng vật liệu và chế độ lương nhân công mà lập đơn giá.
 • Giá chuẩn để xác định chi phí xây lắp trên tổng công trình, đơn giá này không gồm chi phí cấu thành trực tiếp như các loại chi phí xây dựng công trình mua sắm thiết bị.

Công bố đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương 2019

Căn cứ vào Quyết định số 3736/QĐ-UBND mà đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương 2019 bao gồm các chi phí:

 • Chi phí vật liệu được tính theo mặt bằng giá quý 2 năm 2017 của tỉnh Bình Dương.

Giá cát xây dựng tại Bình Dương

Giá cát xây dựng tại Bình Dương (hình minh họa)

 • Chi phí máy thi công: Giá máy thi công được quyết định dựa trên quyết định số 2782/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 của UBND tỉnh Bình Dương bao gồm các chi phí:
 • Giá điện: 1.622 đồng/kwh
 • Dầu mazut 3S: 9.811 đồng/lít
 • Dầu diesel 0,05s: 12.055 đồng/lít
 • Xăng A92: 15.509 đồng/lít
 • Chi phí nhân công: Mức lương nhân công được xác định theo văn bản 4540/UBND-KTN của tỉnh Bình Dương về đơn giá trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Vùng I là 2.500.000 đồng/tháng cho các xã Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên và huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên và thành phố Thủ Dầu Một
 • Vùng II là 2.200.000 đồng/tháng cho các huyện: Dầu Tiếng, Phú Giáo.

Đơn giá xây dựng công trình được xác định như thế nào?

Đơn giá xây dựng công trình được xác định dựa theo quy định thông tư 06/2016/TT-BXD hướng dẫn chi phí xây dựng do Bộ xây dựng ban hành. Nó phải thể hiện đầy đủ các đặc điểm của công trình, các chính sách, yêu cầu mặt thi công và giá cả vật liệu. Tùy theo công việc và thời điểm mà có mỗi đơn giá khác nhau.

Đơn giá tổng hợp xây dựng công trình: gồm đơn giá tổng hợp xây dựng không đầy đủ và đơn giá tổng hợp xây dựng đầy đủ.

Đáng xem: quy trình sản xuất xà bông thủ công

Đơn giá tổng hợp xây dựng công trình không đầy đủ gồm các đơn giá về nhân công, vật liệu trực tiếp và máy móc thi công. Để hoàn thành một đơn vị của sản phẩm xây dựng cần lập theo các bước:

 • Bước 1: Xác định nhóm danh mục công tác là bộ phận cần lập đơn giá tổng hợp của một công trình
 • Bước 2: Tính khối lượng công tác q hoàn thành đơn giá xây dựng tổng hợp
 • Bước 3: Chia chi phí nhân công, máy móc, vật liệu cho từng công tác xây lắp
 • Bước 4: Xác định nhân công nc, máy móc m, vật liệu vl so với khối lượng xây lắp q của từng công tác: nc= q x ni, m= q x mi, vl= q x vli ( nci, mi, vli là chi phí công tác xây lắp thứ i, i=1,…,n)
 • Bước 5: Tổng hợp chi phí

Cách xác định đơn giá nhân công xây dựng

Cách xác định đơn giá nhân công xây dựng

Đơn giá tổng hợp xây dựng công trình đầy đủ được xác định theo các bước như đơn giá không đầy đủ, bên cạnh đó còn phát sinh thêm thu nhập thuế và chi phí chung.

Đơn giá chi tiết xây dựng công trình: bao gồm đơn giá chi tiết xây dựng công trình không đầy đủ và đơn giá chi tiết xây dựng công trình đầy đủ. Cả hai đơn giá đều được thực hiện theo các bước với thành phần nhân công, máy thi công và vật liệu. Riêng đơn giá chi tiết xây dựng công trình đầy đủ có thêm phí thuế và chi phí chung.

 • Bước 1: Lập danh mục công tác và lắp đặt xây dựng với các yêu cầu đi kèm
 • Bước 2: Tập hợp định mức và lắp đặt các danh mục ở bước 1
 • Bước 3: Lập danh mục, tính giá vật liệu sử dụng, ca máy và nhân công
 • Bước 4: Xác định các chi phí thành phần của đơn giá
 • Bước 5: Tổng hợp tính toán và giải thích đi kèm

Đối với một dự án, một công trình thì đơn giá xây dựng để quản lý chi phí đầu tư và xây dựng là rất cần thiết. Dựa vào đơn giá mới lập được dự toán xây dựng công trình. Đơn giá phụ thuộc vào nhu cầu đầu tư điều này mang tính quyết định đến giá thành xây dựng.

Danh mục: Công trình
Nguồn: https://cafekientruc.com

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button