Cẩm nang xây dựng

cách viết nhật ký thi công

Hình thức và cách viết nhật ký thi công xây dựng mới nhất theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP

Nội dung nhật ký thi công xây dựng theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP

Nhật ký thi công xây dựng công trình là hồ sơ quan trọng trong danh mục hồ sơ hoàn thành công trình. Hồ sơ này được lập, bảo quản, lưu trữ theo quy định của Pháp luật.

Đang xem: cách viết nhật ký thi công

Việc ghi chép, lưu trữ Nhật ký thi công xây dựng công trình là áp dụng bắt buộc đối với mỗi nhà thầu thi công, được Pháp luật quy định tại phụ lục IIA Nghị định 06/2021/NĐ-CP của Bộ Xây dựng.

Nội dung cơ bản của Nhật ký thi công xây dựng theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP .

Theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP, Nội dung nhật ký thi công xây dựng bao gồm các thông tin chủ yếu sau:

– Diễn biến điều kiện thi công (nhiệt độ, thời tiết và các thông tin liên quan); số lượng nhân công, thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường; các công việc xây dựng được nghiệm thu hàng ngày trên công trường;

– Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lí trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có);

– Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có);

– Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan.

Bạn nên xem: hướng dẫn sử dụng phần mềm dự toán g8

Để viết nhật ký thi công xây dựng các bạn phải bám sát và nghiên cứ kỹ nội dung trong Nghị định 06/2021/NĐ-CP

Nhật ký thi công xây dựng có cho đánh máy không hay bắt buộc viết tay?

Hình thức ghi chép, lưu trữ nhật ký thi công xây dựng.

Theo thông lệ, các nhà thầu thường lập Nhật ký thi công xây dựng bằng cách ghi chép vào một cuốn sổ hoặc tạo form trên máy tính rồi in ra đóng quyển. Cuốn sổ này được đóng giáp lai bởi nhà thầu và chủ đầu tư, nhằm tránh tình trạng thay thế, viết thêm, sửa chữa,… Hàng ngày, đơn vị thi công sẽ ghi chép các nội dung theo quy định nêu trên vào Nhật ký thi công rồi trình tư vấn giám sát, tổng thầu (nếu có), chủ đầu tư (nếu có yêu cầu),… để ký xác nhận.

Ngày nay, việc áp dụng phần mềm nghiệm thu hoặc soạn Nhật ký thi công xây dựng trên máy tính, hàng ngày in ra trình các đơn vị có liên quan ký xác nhận rồi lưu như các văn bản thông thường khác. Hình thức này là hoàn toàn hợp lệ theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP của Bộ Xây dựng quy định:

“Chủ đầu tư thoả thuận với nhà thầu thi công xây dựng về hình thức và nội dung của nhật ký thi công xây dựng làm cơ sở thực hiện trước khi thi công xây dựng công trình.”

Nhật ký thi công có cho đánh máy không hay bắt buộc viết tay?

Phụ lục IIA Nghị định 06/2021/NĐ-CP của Bộ Xây dựng về nhật ký thi công

Ứng dụng phần mềm nghiệm thu trong viết nhật ký thi công xây dựng.

Như đã đề cập ở trên trong trường hợp nhật ký bắt buộc phải viết tay thì hôm nay nghiệm thu xây dựng giới thiệu tới các bạn một chức năng khá hay và hữu ích đó là chức năng xuất list nhật ký rút gọn để phục vụ cho viết tay trong phần mềm nghiệm thu 360.

  • Với chức năng này thì nội dung nhật ký luôn khớp và chính xác số liệu nhân công, máy, thời tiết …. So với các quy định hiện hành mới nhất. Người dùng chỉ cần xuất list lại này để phục vụ cho việc đưa cho ai đó chép lại là được.

Cách làm list nhật ký nghiệm thu xây dựng để khớp số liệu nghiệm thu

Bạn nên xem: Kíp ca máy có bao nhiêu giờ? 3 ca 4 kíp có nghĩa là gì? – Powered by Discuz!

Cách làm list nhật ký thi công xây dựng để khớp số liệu nghiệm thu

Xem thêm: Hướng dẫn viết nhật ký thi công đơn giản và hiệu quả.

Mẫu nhật ký thi công xây dựng theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định mới nhất.

Mẫu nhật ký theo Thông tư 26/2016/TT-BXD và quy định mới nhất

Mẫu nhật ký thi công xây dựng mới nhất

NỘI DUNG LIÊN QUAN:

Những vẫn đề cần quan tâm khi viết nhật ký thi công

CÓ THỂ BẠN CẦN :

Tải phần mềm viết nhật ký tự động miễn phí vĩnh viễn,

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button