Công trình

cách viết bản tường trình cho công nhân

cách viết bản tường trình cho công nhân

Mẫu Bản tường trình sự việc

cafekientruc.com/uploaded/Others/2020/11/20/cafekientruc.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -***-

Đang xem: cách viết bản tường trình cho công nhân

………………….., ngày…. tháng…. năm…..

BẢN TƯỜNG TRÌNH SỰ VIỆC

Kính gửi: …………………

Họ tên:

Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………………..

Quê quán:………………………………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………………………………………………

Trình độ chuyên môn được đào tạo:…………………………………………………………………….

Công việc chính hiện đang đảm nhiệm:………………………………………………………………..

Đơn vị đang làm việc (phòng, ban, phân xưởng……..):……………………………………………

Tường trình diễn biến sự việc:……………………………………………………………………………..

Nguyên nhân dẫn đến sự việc xảy ra:……………………………………………………………………

Căn cứ quy định của pháp luật và nội quy lao động của đơn vị đã ban hành, tôi nhận thấy hành vi vi phạm kỷ luật của tôi áp dụng theo hình thức kỷ luật lao động hoặc bồi thường trách nhiệm vật chất theo Điều………………………………………………………………………………………………………….

Tôi hứa sẽ sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm và không tái phạm.

Người viết tường trình (Ký tên)

ban-tuong-trinh

Mẫu Bản tường trình tai nạn

cafekientruc.com/uploaded/Others/2020/11/20/cafekientruc.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

BẢN TƯỜNG TRÌNH TAI NẠN

Hôm nay, vào hồi………..giờ…… ngày……….tháng……. năm………..

Tại:……………………………………………………………

Chúng tôi gồm có:

Quan trọng: xây dựng công trình phụ trợ tôn giáo

1……………………………………Chức vụ: ………………………………………………

2…………………………………….Chức vụ: ………………………………………………

3…………………………………….Chức vụ: ………………………………………………

Cùng lập biên bản về vụ tai nạn:

Ngày, giờ xảy ra tai nạn:……………………………………………………………………

Nơi xảy ra tai nạn:……………………………………………………………………………

Diễn biến vụ tai nạn (nêu chi tiết): …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Nguyên nhân vụ tai nạn (nêu chi tiết):

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Hậu quả: ……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Những người chứng kiến vụ tai nạn (nếu có):

1. Người thứ 1:………………………………………………………………………………

2. Người thứ 2:………………………………………………………………………………

Cam đoan: Tôi/chúng tôi cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin này.

Biên bản/Bản tường trình được lập xong vào hồi:.…giờ…, ngày ….. tháng …. Năm …. tại ……………………………………………………… ………………………………………

XÁC NHẬN

NGƯỜI LẬP

Đáng xem: quy trình công nghệ sản xuất chả lụa

(Chữ ký và dấu của đơn vị tham gia bảo hiểm/cơ quan chủ quản hoặc chính quyền, công an nơi xảy ra tai nạn/người làm chứng)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Bản tường trình vi phạm nội quy

cafekientruc.com/uploaded/Others/2020/11/20/cafekientruc.com

3 Mẫu Bản tường trình được dùng thông dụng nhất hiện nayCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày….tháng….năm….

BẢN TƯỜNG TRÌNH

(V/v vi phạm nội quy)

Kính gửi:

Họ tên:……………………………………………………………………………

Sinh ngày tháng năm:……………………………………………………………

Quê quán: ……………………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………………..

Công việc chính hiện đang đảm nhiệm:………………………………………

Thời điểm sự việc xảy ra hoặc phát hiện ngày tháng năm: ………………..

Trình tự diễn biến sự việc: ……………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Nguyên nhân dẫn đến sự việc xảy ra:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Tôi hứa sẽ sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm và không tái phạm.

Người viết tường trình (Ký tên)

Cách viết Bản tường trình

Viết Bản tường trình không phải một công việc quá phức tạp, ai cũng có thể viết được. Tuy nhiên, viết sao cho đúng, đủ và cho hay thì không phải ai cũng làm được.

Bản tường trình thường chỉ được sử dụng khi có một việc xấu hoặc việc gây hậu quả xấu xảy ra, được lập bởi chính cá nhân người vi phạm hoặc có liên quan. Vì thế, khi lập Bản tường trình phải đảm bảo cung cấp được đầy đủ thông tin sau:

  • Địa điểm, thời gian xảy ra sự việc.
  • Những người có liên quan đến sự việc.
  • Trình tự, diễn biến sự việc.
  • Nguyên nhân sự việc.
  • Mức độ thiệt hại (nếu có).
  • Trách nhiệm của người viết trong trường hợp sự việc đó gây ra hậu quả.

Bản tường trình thường bắt đầu bằng Quốc hiệu, tiêu ngữ (ghi chính giữa) và kết thúc bằng lời cam kết của cá nhân (cam kết thông tin chính xác hoặc cam kết không tái phạm…); ký, ghi rõ họ tên.

Lưu ý: Tường trình là việc một cá nhân tự kể lại sự việc, vì thế, các nội dung kê khai trong Bản tường trình cần đảm bảo chính xác. Bởi người kê khai sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin được trình bày trong Bản tường trình do mình viết.

Danh mục: Công trình
Nguồn: https://cafekientruc.com

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button