Công trình

cách tính khấu hao công trình xây dựng

Cách tính khấu hao TSCĐ trong công trình xây dựng

** Theo Thông tư 45/2013/TT-BTC Quy định với TSCĐ có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên, thời gian sử dụng dài.

Đang xem: cách tính khấu hao công trình xây dựng

** Mọi TSCĐ có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh phải trích KH TSCĐ, mức trích KH TSCĐ này được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ. Đối với TSCĐ trong công ty xây dựng thì nguyên giá của mỗi tài sản thường rất lớn, thời gian khấu hao dài. Trong một tháng có thể sẽ dùng TSCĐ này để thi công cho các công trình khác nhau. Điểm này khác biệt so với các loại hình công ty khác.

1. Nguyên tắc tính khấu hao TSCĐ:

– Mọi TSCĐ của DN có liên quan đến hoạt động kinh doanh đều phải trích khấu hao

– DN không được trích khấu hao đối với những TSCĐ đã trích khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng vào hoạt động kinh doanh.

– Đối với những TSCĐ chưa khấu hao hết đã hỏng, DN xác định nguyên nhân, quy trách nhiệm đền bù, đòi bồi thường thiệt hại… và tính vào chi phí khác.

– Những TSCĐ không tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh của DN thì không trích khấu hao.

– Việc trích hoặc không trích khấu hao TSCĐ được thực hiện bắt đầu kể từ ngày (theo số ngày của tháng) mà TSCĐ tăng, giảm hoặc ngừng tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

– Quyền sử dụng đất lâu dài là TSCĐ vô hình đặc biệt, DN ghi nhận là TSCĐ vô hình theo nguyên giá nhưng không trích khấu hao.

– Để thuận tiện trong việc tính toán, quản lý các Công ty Xây dựng thường trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng

** Ví dụ minh họa: Ngày 15/07/2016, Công ty A mua máy photocopy trị giá 45 triệu đồng (chưa bao gồm VAT), chi phí vận chuyển 2 triệu, chi phí lắp đặt 1 triệu (chưa bao gồm VAT).

– Máy photocopy mua về sử dụng ngay ngày hôm đó.

– Máy photocopy mua về nhưng đến ngày 01/08/2016 mới đưa vào sử dụng tính khấu hao theo đường thẳng như sau:

+ Bước 1: Xác định thời gian trích khấu hao.

Theo quy định tại khung thời gian trích khấu hao các loại TCSĐ (Phụ Lục I ban hành kèm theo thông tư 45/2013/TT-BTC) thì máy photocopy có khung thời gian sử dụng từ 7 – 15 năm. Như vậy, ta có thể trích khấu hao máy photocopy trong vòng 10 năm.

+ Bước 2: Xác định mức khấu hao theo năm:

Nguyên giá = 45 + 2 + 1 = 48 triệu

Mức trích khấu hao hàng năm = 48 triệu/10 năm = 4,8 triệu/ năm

Bài viết: Cách tính khấu hao TSCĐ trong công trình xây dựng

Bạn nên xem: mặt bằng công trình tiếng anh là gì

+ Bước 3: Xác định mức khấu hao tháng:

Mức trích khấu hao tháng = 4,8 triệu / 12 tháng = 4 triệu/ tháng

TCSĐ mua về sử dụng ngay ngày 15/07/2016

Mức trích khấu hao tháng 07/2016 = 4 triệu / 31 x 17 = 2,193,548 đồng

TSCĐ mua về nhưng đến tháng 08/2016 mới đưa vào sử dụng thì mức trích khấu hao giống như mức trích khấu hao tháng.

3. Các bút toán liên quan đến khấu hao TSCĐ:

a. Mua tài sản cố định

Nợ TK 211

Nợ TK 1332

Có TK 331

b. Khấu hao TSCĐ

Khấu hao TSCĐ vào các công trình. Việc khấu hao này nên chia theo tỷ lệ % việc sử dụng TSCĐ vào công trình này ít hay nhiều theo mỗi tháng. Để phân bổ theo tỷ lệ % này chúng ta nên căn cứ việc khấu hao theo tỷ lệ nguyên vật liệu trực tiếp

+ Với quyết định 133/2016

Nợ TK 154

Có TK 214

+ Với thông tư 200/2014

Nợ TK 627

Có TK 214.

c. Thanh lý – nhượng bán TSCĐ

+ Tiến hành giảm TSCĐ và giảm khấu hao

Đáng xem: thiết kế kiến trúc công trình là gì

Nợ TK 811 :Gía trị còn lại của TSCĐ

Nợ TK 214: Gía trị hao mòn lũy kế của TSCĐ

Có TK 211: Nguyên giá TSCĐ

+ Khi thanh lý- nhượng bán xuất hóa đơn, bút toán ghi nhận:

Nợ TK 131, 111, 112: Tổng tiền thanh toán

Có TK 3331: Thuế GTGT (theo PP Khấu trừ)

Có TK 711: Thu nhập khác

4. Ví dụ về việc khấu hao TSCĐ theo tỷ lệ % các công trình xây dựng

Tháng 01/2015 Tại công ty A có tổng giá trị khấu hao là: 27.875.214, trong đó giá trị khấu hao cho công trình xây dựng là: 18.008.547. Biết rằng trong tháng 1 công ty A xây dựng hai công trình song song. Giá trị vật tư tập hợp được cho các công trình như sau:

– Công trình An Dương: 136.312.584

– Công trình trường học giai đoạn 1: 277.970.435

– Tổng vật tư hai công trình là: 414.283.019

** Giải đáp cách khấu hao TSCĐ

– Tính tỷ lệ % cho công trình An Dương = 136.312.584/ 414.283.019 = 33%.

– Tính tỷ lệ % cho công trình trường học 1 = 277. 970. 435/ 414.283.019 = 67%.

– Cách khấu hao TSCĐ cho hai công trình

+ Công trình An Dương = 414.283.019 *33% = 5.942.821

+ Công trình trường học 1 = 414.283.019 *67% = 12.065.726

Bài viết: Cách tính khấu hao TSCĐ trong công trình xây dựng

học-kế-toán-thực-hành

Tags từ khóa: xây dựng nhà xưởng trên đất thuê – cách tính khấu hao công trình xây dựng – cách tính khấu hao tài sản cố định trên excel – quyết định đưa vào sử dụng và trích khấu hao tscđ – cách tính khấu hao tscđ theo thông tư 200 – khấu hao tài sản cố định trong xây dựng – cách tính khấu hao đều – nguyên tắc tính khấu hao tài sản cố định

Danh mục: Công trình
Nguồn: https://cafekientruc.com

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button